inzet

als woordenboektrefwoord:

inzet:
m. (-ten), eerste bod ; inleg.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzet (zn) :
inspanning, enthousiasme, zorg, vuur, werklust, ijver, toewijding, vurigheid, geestdrift
inzet (zn) :
bod, inleg, pot, mise

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
geestdrift (zn) :
gedrevenheid, enthousiasme, inzet, vuur, ijver, vurigheid, gretigheid, hartstocht, gloed, felheid, roes, bezieling, vervoering, animo, begeestering, elan, verve, zielsverrukking, happigheid
toewijding (zn) :
liefde, zelfopoffering, verzorging, aandacht, enthousiasme, inzet, zorg, trouw, ijver, overgave, loyaliteit, applicatie, vroomheid, bezieling, devotie, piëteit, verknochtheid
zorg (zn) :
verzorging, aandacht, inzet, toewijding, verpleging, hoede, zorgvuldigheid, oplettendheid, behartiging
inspanning (zn) :
poging, inzet, streven, zorg, werk, moeite, ijver, arbeid, vermoeienis, krachtsinspanning
vlijt (zn) :
inzet, ijver, werkzaamheid, naarstigheid, arbeidzaamheid
pot (zn) :
inzet, prijs

woordverbanden van ‘inzet’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

begin:
aanvang, aanhef, ingang, opgang, opkomst, uitgangspunt, inzet, opening, aanbreken, aanstalten, dageraad
inzet:
inleg, pot, begin (niet: aanwending, opoffering)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c