inzet

als woordenboektrefwoord:

inzet:
m. (-ten), eerste bod ; inleg.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
inzet (zn) :
bod, inleg, mise, pot

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
geestdrift (zn) :
animo, begeestering, bezieling, elan, enthousiasme, felheid, gedrevenheid, gloed, gretigheid, happigheid, hartstocht, ijver, inzet, roes, verve, vervoering, vurigheid, vuur, zielsverrukking
toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
zorg (zn) :
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
vlijt (zn) :
arbeidzaamheid, ijver, inzet, naarstigheid, werkzaamheid
pot (zn) :
inzet, prijs

woordverbanden van ‘inzet’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

begin:
aanvang, aanhef, ingang, opgang, opkomst, uitgangspunt, inzet, opening, aanbreken, aanstalten, dageraad
inzet:
inleg, pot, begin (niet: aanwending, opoffering)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c