aandacht

als woordenboektrefwoord:

aandacht:
v. oplettendheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aandacht (zn) :
belangstelling, attentie, concentratie, acht, interesse, consideratie, bekommernis, opmerkzaamheid, oplettendheid, aandachtigheid
aandacht (zn) :
verzorging, zorg, toewijding, vlijt

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
liefde, zelfopoffering, verzorging, aandacht, enthousiasme, inzet, zorg, trouw, ijver, overgave, loyaliteit, applicatie, vroomheid, bezieling, devotie, piëteit, verknochtheid
zorg (zn) :
verzorging, aandacht, inzet, toewijding, verpleging, hoede, zorgvuldigheid, oplettendheid, behartiging
belangstelling (zn) :
aandacht, deelneming, overgave, interesse, medeleven, bekommernis, oplettendheid
oplettendheid (zn) :
aandacht, zorg, attentie, acht, vlijt, voorkomendheid, opmerkzaamheid
attentie (zn) :
aandacht, concentratie, opmerkzaamheid, oplettendheid
oog (zn) :
aandacht, attentie, acht, blik, oplettendheid
belang (zn) :
belangstelling, aandacht, interesse
studie (zn) :
aandacht, onderzoeking, bestudering
zorgvuldigheid (zn) :
aandacht, zorg, oplettendheid
concentratie (zn) :
aandacht, oplettendheid
acht (zn) :
aandacht
interesse (zn) :
aandacht

woordverbanden van ‘aandacht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Alle drie beteekenen het vestigen van de gedachte op eene bepaalde zaak. Aandacht zegt dit zonder meer. Bij oplettendheid denkt men tevens na over hetgeen men waarneemt. Hoort of ziet men iets met opmerkzaamheid, dan poogt men de verschillende kenmerken van een voorwerp, of b. v. den inhoud eener rede, geheel in den geest op te nemen.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.006 c