aandacht

als woordenboektrefwoord:

aandacht:
v. oplettendheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aandacht (zn):
aandachtigheid, acht, attentie, bekommernis, belangstelling, concentratie, consideratie, interesse, oplettendheid, opmerkzaamheid
aandacht (zn):
toewijding, verzorging, vlijt, zorg

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
zorg (zn) :
aandacht, behartiging, hoede, inzet, oplettendheid, toewijding, verpleging, verzorging, zorgvuldigheid
belangstelling (zn) :
aandacht, bekommernis, deelneming, interesse, medeleven, oplettendheid, overgave
oplettendheid (zn) :
aandacht, acht, attentie, opmerkzaamheid, vlijt, voorkomendheid, zorg
attentie (zn) :
aandacht, concentratie, oplettendheid, opmerkzaamheid
oog (zn) :
aandacht, acht, attentie, blik, oplettendheid
belang (zn) :
aandacht, belangstelling, interesse
studie (zn) :
aandacht, bestudering, onderzoeking
zorgvuldigheid (zn) :
aandacht, oplettendheid, zorg
concentratie (zn) :
aandacht, oplettendheid
acht (zn) :
aandacht
interesse (zn) :
aandacht

woordverbanden van ‘aandacht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandacht, oplettendheid, opmerkzaamheid

Aandacht — oplettendheid — opmerkzaamheid. Alle drie beteekenen het vestigen van de gedachte op eene bepaalde zaak. Aandacht zegt dit zonder meer. Bij oplettendheid denkt men tevens na over hetgeen men waarneemt. Hoort of ziet men iets met opmerkzaamheid, dan poogt men de verschillende kenmerken van een voorwerp, of b. v. den inhoud eener rede, geheel in den geest op te nemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
aandacht hebben voor, aandacht houden, aandacht wekken, de aandacht trekken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.8.46.

debug info: 0.0018 c