liefde

als woordenboektrefwoord:

liefde:
v.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

liefde (zn) :
min, passie, genegenheid, hartstocht, affectie, amor, inclinatie
liefde (zn) :
belangstelling, zwak, interesse
liefde (zn) :
verknochtheid, gehechtheid
liefde (zn) :
verliefdheid, vlam
liefde (zn) :
toewijding

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
liefde, zelfopoffering, verzorging, aandacht, enthousiasme, inzet, zorg, trouw, ijver, overgave, loyaliteit, applicatie, vroomheid, bezieling, devotie, piëteit, verknochtheid
hartstocht (zn) :
liefde, opwinding, gedrevenheid, koorts, vuur, passie, vurigheid, drift, felheid, geestdrift, begeerte, manie, verzotheid, onstuimigheid, gepassioneerdheid
affectie (zn) :
liefde, warmte, aandoening, sympathie, genegenheid, toegenegenheid, ingenomenheid
genegenheid (zn) :
warmte, liefde, vriendschap, sympathie, affectie, affect
tederheid (zn) :
liefde, zwak, genegenheid, innigheid, teergevoeligheid
hart (zn) :
liefde, genegenheid, gezindheid
inclinatie (zn) :
liefde, neiging, geneigdheid
min (zn) :
liefde, minne
amor (zn) :
liefde
min (zn) :
liefde
passie (zn) :
liefde

woordverbanden van ‘liefde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

liefde, min

De toestand des gemoeds, waarin men eenig welgevallen heeft aan iemand of iets, zich in het bezit of genot daarvan verheugt. Min heeft meer betrekking op het welgevallen van een persoon van het eene in een persoon van het andere geslacht, doch wordt in samenstelling soms in algemeenen zin genomen b.v. menschenmin, in der minne. Ouderlijke liefde. Kinderlijke liefde. Werken der liefde. Liefde tot den naaste. Liefde voor zijn vak. Het spel der min. Minnehandel. Minnegloed. De minnegod.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 48:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 368:

liefde, min

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 186:

tederheid, liefde

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

liefde
haat

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c