liefde

als woordenboektrefwoord:

liefde:
v.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

liefde (zn):
affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie
liefde (zn):
belangstelling, interesse, zwak
liefde (zn):
gehechtheid, verknochtheid
liefde (zn):
verliefdheid, vlam
liefde (zn):
toewijding

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
hartstocht (zn) :
begeerte, drift, felheid, gedrevenheid, geestdrift, gepassioneerdheid, koorts, liefde, manie, onstuimigheid, opwinding, passie, verzotheid, vurigheid, vuur
affectie (zn) :
aandoening, genegenheid, ingenomenheid, liefde, sympathie, toegenegenheid, warmte
genegenheid (zn) :
affect, affectie, liefde, sympathie, vriendschap, warmte
tederheid (zn) :
genegenheid, innigheid, liefde, teergevoeligheid, zwak
hart (zn) :
genegenheid, gezindheid, liefde
inclinatie (zn) :
geneigdheid, liefde, neiging
min (zn) :
liefde, minne
amor (zn) :
liefde
min (zn) :
liefde
passie (zn) :
liefde

woordverbanden van ‘liefde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
liefde, min

Liefde — min. De toestand des gemoeds, waarin men eenig welgevallen heeft aan iemand of iets, zich in het bezit of genot daarvan verheugt. Min heeft meer betrekking op het welgevallen van een persoon van het eene in een persoon van het andere geslacht, doch wordt in samenstelling soms in algemeenen zin genomen b.v. menschenmin, in der minne. Ouderlijke liefde. Kinderlijke liefde. Werken der liefde. Liefde tot den naaste. Liefde voor zijn vak. Het spel der min. Minnehandel. Minnegloed. De minnegod.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
goedertierenheid, genade, gunst, toegenegenheid, liefde, min

GOEDERTIERENHEID, GENADE, GUNST, TOEGENEGENHEID, LIEFDE, MIN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 48.

in hedendaagse spelling:
liefde, min

LIEFDE, MIN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 368.

in hedendaagse spelling:
tederheid, liefde

TEEDERHEID, LIEFDE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 186.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

liefde
haat
zie ook:
liefde toedragen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c