vurigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
geestdrift (zn) :
gedrevenheid, enthousiasme, inzet, vuur, ijver, vurigheid, gretigheid, hartstocht, gloed, felheid, roes, bezieling, vervoering, animo, begeestering, elan, verve, zielsverrukking, happigheid
hartstocht (zn) :
liefde, opwinding, gedrevenheid, koorts, vuur, passie, vurigheid, drift, felheid, geestdrift, begeerte, manie, verzotheid, onstuimigheid, gepassioneerdheid
inzet (zn) :
inspanning, enthousiasme, zorg, vuur, werklust, ijver, toewijding, vurigheid, geestdrift
felheid (zn) :
hevigheid, vurigheid, vinnigheid, onstuimigheid, heftigheid
innigheid (zn) :
vurigheid, intimiteit, innig, vertrouwelijkheid
ijver (zn) :
vuur, passie, vurigheid, gloed, geestdrift, elan
temperament (zn) :
vurigheid, drift, ontvlambaarheid
felheid (zn) :
vurigheid, verbetenheid
temperament (zn) :
vurigheid, levendigheid

woordverbanden van ‘vurigheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c