spirit

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
instelling (zn) :
sportbond, denkwijze, etablissement, spirit, opzetting, bourgeoisie, denkwijs, belangenvereniging, belangenorganisatie, afstemming, afstelling
geest (zn) :
zin, verstand, brein, intellect, rede, spiritus, hersens, ratio, vernuft, psyche, spirit, esprit, geestgrond, geestvermogen, denkvermogen
geest (zn) :
stemming, aard, sfeer, toon, karakter, inhoud, strekking, intentie, gezindheid, teneur, spirit, denkraam, animus
mentaliteit (zn) :
houding, instelling, denkwijze, spirit, denkwijs, geesteshouding, geestesgesteldheid
ziel (zn) :
hart, kern, spil, spirit, drijfkracht
kracht (zn) :
moed, ruggengraat, spirit
temperament (zn) :
vuur, spirit

woordverbanden van ‘spirit’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

spirit  zn.:
1 geestkracht, bezieling; 2 pit, fut

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c