spirit

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
instelling (zn) :
afstelling, afstemming, belangenorganisatie, belangenvereniging, bourgeoisie, denkwijs, denkwijze, etablissement, opzetting, spirit, sportbond
geest (zn) :
brein, denkvermogen, esprit, geestgrond, geestvermogen, hersens, intellect, psyche, ratio, rede, spirit, spiritus, vernuft, verstand, zin
geest (zn) :
aard, animus, denkraam, gezindheid, inhoud, intentie, karakter, sfeer, spirit, stemming, strekking, teneur, toon
mentaliteit (zn) :
denkwijs, denkwijze, geestesgesteldheid, geesteshouding, houding, instelling, spirit
ziel (zn) :
drijfkracht, hart, kern, spil, spirit
kracht (zn) :
moed, ruggengraat, spirit
temperament (zn) :
spirit, vuur

woordverbanden van ‘spirit’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

spirit  zn.:
1 geestkracht, bezieling; 2 pit, fut

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c