vernuft

als woordenboektrefwoord:

vernuft:
o. scherpzinnigheid, vindingrijkheid.
vernuft:
o. (-en), scherpzinnig persoon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vernuft (zn):
genie, intelligentie, scherpzinnigheid, vindingrijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

geest (zn) :
brein, denkvermogen, esprit, geestgrond, geestvermogen, hersens, intellect, psyche, ratio, rede, spirit, spiritus, vernuft, verstand, zin
vindingrijkheid (zn) :
handigheid, inventiviteit, vernuft, vernuftigheid
intelligentie (zn) :
geest, schranderheid, slimheid, vernuft, verstand
esprit (zn) :
geestigheid, vernuft

woordverbanden van ‘vernuft’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
geest, oordeel, rede, vernuft, verstand

Geest — oordeel — rede — vernuft — verstand. Verstand, oordeel, rede duiden verschillende zijden van het menschelijk denkvermogen aan, dat in zijn geheel omschreven kan worden als het vermogen om waar te nemen, te vergelijken, te besluiten, gevolgtrekkingen te maken, en vervolgens door middel van redeneering van het bekende tot het onbekende te geraken. Verstand duidt enkel het denkvermogen aan; onder rede verstaat men de geestelijke vermogens, waardoor de mensch zich van het dier onderscheidt. Gezond verstand zegt men van eene zekere mate van aangeboren doorzicht. Wie oordeel heeft geeft bewijs, dat hij zijne verstandelijke vermogens goed weet te gebruiken. Geest heeft hij, die in het bezit is van een buitengewoon helder, werkzaam denkvermogen, dat vruchtbaar is in ideeën. Door vernuft verstaat men geestigheid, scherpzinnigheid, vindingrijkheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
oordeel, verstand, vernuft, gezond verstand

OORDEEL, VERSTAND, VERNUFT, GEZOND VERSTAND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 55.

in hedendaagse spelling:
uitvinding, vinding, spitsvondigheid, vernuft, geest, aardigheid, kwinkslag, scherts, boert, jok, mallen

UITVINDING, VINDING, SPITSVINDIGHEID, VERNUFT, GEEST, AARDIGHEID, KWINKSLAG, SCHERTS, BOERT, JOK, MALLEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 297.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c