Grafische weergave

Naar de tabelweergave van ‘vernuft’.