handigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

handigheid (zn) :
behendigheid, handgreep, slag, kunstgreep, truc, kneep, foefje, foef, vindingrijkheid, slimmigheidje
handigheid (zn) :
vaardigheid, bedrevenheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vaardigheid (zn) :
ervaring, behendigheid, kunnen, bekwaamheid, gemak, handigheid, vlotheid, routine, vingervaardigheid, verworvenheid, habiliteit, geoefendheid, bedrevenheid
truc (zn) :
streek, handigheid, kunstgreep, kneep, list, foefje, toer, trucage, foef, slimmigheidje
kneep (zn) :
kunstje, slag, streek, handigheid, kunstgreep, truc, list, finesse, foef, handigheidje
slimheid (zn) :
scherpte, handigheid, gaarheid, leepheid, schranderheid, geslepenheid, loosheid
bedrevenheid (zn) :
vaardigheid, bekwaamheid, handigheid, routine, geoefendheid, ervarenheid
kunstgreep (zn) :
omweg, handigheid, uitweg, noodsprong, truc, kneep, list, foefje
handgreep (zn) :
behendigheid, handomdraai, handigheid, kunstgreep, manoeuvre
foefje (zn) :
streek, handigheid, kunstgreep, truc, toer, slimmigheidje
vindingrijkheid (zn) :
handigheid, inventiviteit, vernuft, vernuftigheid
slimmigheid (zn) :
handigheid, truc, kneep, list, foef
slag (zn) :
vaardigheid, handigheid
tactiek (zn) :
handigheid, slimheid
aanleg (zn) :
gevoel, handigheid

woordverbanden van ‘handigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

handigheid
onhandigheid

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c