handigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

handigheid (zn):
behendigheid, foef, foefje, handgreep, kneep, kunstgreep, slag, slimmigheidje, truc, vindingrijkheid
handigheid (zn):
bedrevenheid, vaardigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vaardigheid (zn) :
bedrevenheid, behendigheid, bekwaamheid, ervaring, gemak, geoefendheid, habiliteit, handigheid, kunnen, routine, verworvenheid, vingervaardigheid, vlotheid
truc (zn) :
foef, foefje, handigheid, kneep, kunstgreep, list, slimmigheidje, streek, toer, trucage
kneep (zn) :
finesse, foef, handigheid, handigheidje, kunstgreep, kunstje, list, slag, streek, truc
slimheid (zn) :
gaarheid, geslepenheid, handigheid, leepheid, loosheid, scherpte, schranderheid
bedrevenheid (zn) :
bekwaamheid, ervarenheid, geoefendheid, handigheid, routine, vaardigheid
kunstgreep (zn) :
foefje, handigheid, kneep, list, noodsprong, omweg, truc, uitweg
handgreep (zn) :
behendigheid, handigheid, handomdraai, kunstgreep, manoeuvre
foefje (zn) :
handigheid, kunstgreep, slimmigheidje, streek, toer, truc
vindingrijkheid (zn) :
handigheid, inventiviteit, vernuft, vernuftigheid
slimmigheid (zn) :
foef, handigheid, kneep, list, truc
slag (zn) :
handigheid, vaardigheid
tactiek (zn) :
handigheid, slimheid
aanleg (zn) :
gevoel, handigheid

woordverbanden van ‘handigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

handigheid
onhandigheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.231.109.238.

debug info: 0.0021 c