handigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

handigheid (zn) :
behendigheid, foef, foefje, handgreep, kneep, kunstgreep, slag, slimmigheidje, truc, vindingrijkheid
handigheid (zn) :
bedrevenheid, vaardigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vaardigheid (zn) :
bedrevenheid, behendigheid, bekwaamheid, ervaring, gemak, geoefendheid, habiliteit, handigheid, kunnen, routine, verworvenheid, vingervaardigheid, vlotheid
truc (zn) :
foef, foefje, handigheid, kneep, kunstgreep, list, slimmigheidje, streek, toer, trucage
kneep (zn) :
finesse, foef, handigheid, handigheidje, kunstgreep, kunstje, list, slag, streek, truc
slimheid (zn) :
gaarheid, geslepenheid, handigheid, leepheid, loosheid, scherpte, schranderheid
bedrevenheid (zn) :
bekwaamheid, ervarenheid, geoefendheid, handigheid, routine, vaardigheid
kunstgreep (zn) :
foefje, handigheid, kneep, list, noodsprong, omweg, truc, uitweg
handgreep (zn) :
behendigheid, handigheid, handomdraai, kunstgreep, manoeuvre
foefje (zn) :
handigheid, kunstgreep, slimmigheidje, streek, toer, truc
vindingrijkheid (zn) :
handigheid, inventiviteit, vernuft, vernuftigheid
slimmigheid (zn) :
foef, handigheid, kneep, list, truc
slag (zn) :
handigheid, vaardigheid
tactiek (zn) :
handigheid, slimheid
aanleg (zn) :
gevoel, handigheid

woordverbanden van ‘handigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

handigheid
onhandigheid

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c