streek

als woordenboektrefwoord:

streek:
v. (streken), het strijken; streep; gewest; oord.
streek:
m. (streken), list, loze trek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

streek (zn):
buurt, contreien, gebied, gewest, gouw, landstreek, omgeving, oord, plaats, regio, uitgestrektheid, zone
streek (zn):
apenstreek, bokkensprong, capriool, frats, gambade, geintje, grap, kuur, poets, zet
streek (zn):
daad, foef, foefje, kunstje, list, truc
streek (zn):
aai, haal, strijkbeweging
streek (zn):
koers, richting
streek (zn):
lijn, streep
streek (zn):
windstreek

als synoniem van een ander trefwoord:

grap (zn) :
aardigheid, anekdote, bak, dwaasheid, farce, gag, gebbetje, geestigheid, gein, gekheid, grapje, grol, guitigheid, harlekinade, jen, joke, klucht, kluchtigheid, koddigheid, kwinkslag, lol, lolletje, mop, paskwil, plaisanterie, poets, pots, scherts, snakerij, streek, ui, witz, zwans
gebied (zn) :
areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone
omgeving (zn) :
ambiance, buurt, contrei, contreien, decor, entourage, gebuurte, kring, leefomgeving, milieu, omstreek, omstreken, omtrek, sfeer, streek
daad (zn) :
actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit
contreien (zn) :
buurt, gebied, gewest, milieu, nabijheid, omgeving, omstreek, omstreken, omtrek, regia, streek
truc (zn) :
foef, foefje, handigheid, kneep, kunstgreep, list, slimmigheidje, streek, toer, trucage
kneep (zn) :
finesse, foef, handigheid, handigheidje, kunstgreep, kunstje, list, slag, streek, truc
streep (zn) :
doorhaling, haal, lijn, linie, meet, onderstreping, schreef, streek, strook, trek
lijn (zn) :
groef, haal, kras, linea, linie, plooi, rimpel, schrab, streek, streep, trek
bokkensprong (zn) :
buitenissigheid, capriool, dwaasheid, gril, streek, uitspatting
foef (zn) :
handigheidje, kneepje, kunstgreep, slimmigheid, streek, truc
foefje (zn) :
handigheid, kunstgreep, slimmigheidje, streek, toer, truc
kunst (zn) :
caprice, frats, gril, kuur, malligheid, nuk, streek
gewest (zn) :
contreien, gebied, gouw, landstreek, regio, streek
list (zn) :
foef, poets, slimmigheidje, streek, vondst, zet
landschap (zn) :
gouw, gebied, gewest, landstreek, regio, streek
frats (zn) :
gril, grol, kunstenmakerij, kuren, kuur, streek
capriool (zn) :
bokkensprong, luchtsprong, malligheid, streek
landstreek (zn) :
gewest, gooi, gouw, landouw, regio, streek
praktijk (zn) :
actie, daad, gedraging, handeling, streek
zet (zn) :
actie, beweging, daad, manoeuvre, streek
oord (zn) :
dorp, locatie, plaats, plek, streek
zone (zn) :
gebied, sector, streek, strook
escapade (zn) :
slippertje, streek, uitstapje
veeg (zn) :
haal, houw, slag, streek, zwaai
buurt (zn) :
nabijheid, omgeving, streek
land (zn) :
gewest, provincie, streek
hoek (zn) :
oord, streek, windstreek
toer (zn) :
gril, kuur, luim, streek
haal (zn) :
streek, trek, veeg
part (zn) :
poets, streek
truc (zn) :
smoes, streek
stoot (zn) :
streek
pruts (zn) :
streek

woordverbanden van ‘streek’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
van streek, vuile streek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0025 c