praktijk

als woordenboektrefwoord:

praktijk, practijk:
v. tegenover theorie.
praktijk:
v. (-en), uitoefening ener kunst: beroepswerkzaamheid van dokter of advocaat; kunstgrepen: kwade praktijken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

praktijk (zn) :
aanloop, clientèle, cliënteel, klandizie, klantenbestand, klantenkring, nering
praktijk (zn) :
gebruik, geplogenheid, gewoonte, mores, mos, traditie, usance, usantie
praktijk (zn) :
advocatenpraktijk, artsenpraktijk, dokterspraktijk
praktijk (zn) :
beoefening, praxis, toepassing, uitvoering
praktijk (zn) :
actie, daad, gedraging, handeling, streek

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
daad (zn) :
actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit
uitvoering (zn) :
executie, handhaving, praktijk, praxis, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, uitoefening
traditie (zn) :
conventie, gebruik, geplogenheid, gewoonte, mos, praktijk, usance, usantie, usus, zede
toepassing (zn) :
aanwending, applicatie, exploitatie, gebruik, gebruikmaking, praktijk, uitvoering
gebruik (zn) :
handelwijze, praktijk, praxis, uitvoering
kabinet (zn) :
behandelkamer, praktijk, spreekkamer

woordverbanden van ‘praktijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

praktijk
theorie

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c