toepassing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toepassing (zn) :
aanwending, applicatie, exploitatie, gebruik, gebruikmaking, praktijk, uitvoering
toepassing (zn) :
applicatie, programma, programmatuur, software

als synoniem van een ander trefwoord:

gebruik (zn) :
aanwending, bediening, benutting, exploitatie, gebruikmaking, hantering, nuttigen, toepassing, utilisatie
programma (zn) :
applicatie, computerprogramma, programmatuur, software, toepassing
uitvoering (zn) :
aanwending, exploitatie, gebruik, toepassing, werking
praktijk (zn) :
beoefening, praxis, toepassing, uitvoering
exploitatie (zn) :
gebruik, ontplooiing, toepassing
applicatie (zn) :
aanwending, toepassing

woordverbanden van ‘toepassing’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toepassing
onbruik

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0047 c