werking

als woordenboektrefwoord:

werking:
v. (-en), uitwerking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werking (zn) :
effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
werking (zn) :
actie, activiteit, bedrijvigheid, uitvoering, verrichting, werkwijze, werkzaamheid
werking (zn) :
functioneren, mechanica, proces
werking (zn) :
organisatie, vereniging
werking (zn) :
beweging, wringing
werking (zn) :
bedrijf, gebruik
werking (zn) :
kracht

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
uitwerking (zn) :
afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid
werkwijze (zn) :
aanpak, mechanisme, methode, procedure, procedé, proces, werking
effect (zn) :
gevolg, kracht, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, werking
bedrijvigheid (zn) :
activiteit, bezigheid, nijverheid, werking, werkzaamheid
uitvoering (zn) :
aanwending, exploitatie, gebruik, toepassing, werking
actie (zn) :
bedrijf, beweging, proces, werking, werkzaamheid
kracht (zn) :
effect, uitwerking, werking, werkzaamheid
impact (zn) :
draagwijdte, invloed, inwerking, werking
invloed (zn) :
draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking
functie (zn) :
activiteit, verrichting, werking
werkzaamheid (zn) :
kracht, uitwerking, werking
indruk (zn) :
effect, vertoon, werking
functionaliteit (zn) :
werking, werkzaamheid
mechanisme (zn) :
werking, werkwijze
bedrijf (zn) :
gebruik, werking
functioneren (zn) :
werking
gang (zn) :
werking

woordverbanden van ‘werking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c