werking

als woordenboektrefwoord:

werking:
v. (-en), uitwerking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

werking (zn) :
impact, effect, gevolg, functie, uitwerking, resultaat, invloed, voortvloeisel, uitvloeisel
werking (zn) :
uitvoering, activiteit, actie, werkwijze, werkzaamheid, bedrijvigheid, verrichting
werking (zn) :
proces, functioneren, mechanica
werking (zn) :
vereniging, organisatie
werking (zn) :
beweging, wringing
werking (zn) :
gebruik, bedrijf
werking (zn) :
kracht

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
uitwerking (zn) :
afloop, effect, uitslag, kracht, gevolg, werking, resultaat, uitkomst, werkzaamheid, invloed, bewerking, voortvloeisel, extensie, uitwerksel, oppuntstelling
werkwijze (zn) :
aanpak, werking, proces, methode, procedure, mechanisme, procedé
effect (zn) :
kracht, gevolg, werking, uitwerking, resultaat, uitvloeisel
bedrijvigheid (zn) :
activiteit, werking, bezigheid, nijverheid, werkzaamheid
uitvoering (zn) :
gebruik, toepassing, werking, exploitatie, aanwending
actie (zn) :
bedrijf, werking, proces, werkzaamheid, beweging
kracht (zn) :
effect, werking, uitwerking, werkzaamheid
impact (zn) :
werking, invloed, inwerking, draagwijdte
invloed (zn) :
gevolg, werking, uitwerking, draagwijdte
functie (zn) :
activiteit, werking, verrichting
werkzaamheid (zn) :
kracht, werking, uitwerking
indruk (zn) :
effect, werking, vertoon
functionaliteit (zn) :
werking, werkzaamheid
mechanisme (zn) :
werking, werkwijze
bedrijf (zn) :
gebruik, werking
functioneren (zn) :
werking
gang (zn) :
werking

woordverbanden van ‘werking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c