opbrengst

als woordenboektrefwoord:

opbrengst:
v. (-en), wat ontvangen is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opbrengst (zn) :
vrucht, oogst, vangst, winst, profijt, baat, rendement, gewin, verdienste, baten, winstcijfers, winstcijfer, voortbrengsel

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
winst (zn) :
vrucht, voordeel, oogst, opbrengst, resultaat, profijt, baat, nut, rendement, gewin, verdienste, baten, winstcijfers, winstcijfer, debiet, provenu
product (zn) :
vrucht, schepsel, opbrengst, resultaat, uitkomst, schepping, brouwsel, maaksel, voortbrengsel
rendement (zn) :
vrucht, effect, oogst, opbrengst, resultaat, winst, profijt, baat, gewin
verdienste (zn) :
inkomen, opbrengst, loon, winst, salaris, honorarium, gage, wedde
vrucht (zn) :
opbrengst, resultaat, product, voortbrengsel, ooft
recette (zn) :
opbrengst, ontvangst, ontvangsten, provenu
output (zn) :
opbrengst, uitvoer, uitkomst, productie
resultaat (zn) :
vrucht, opbrengst, product, rendement
baat (zn) :
opbrengst, winst

woordverbanden van ‘opbrengst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 384:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c