opbrengst

als woordenboektrefwoord:

opbrengst:
v. (-en), wat ontvangen is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opbrengst (zn) :
baat, baten, gewin, oogst, profijt, rendement, vangst, verdienste, voortbrengsel, vrucht, winst, winstcijfer, winstcijfers

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
product (zn) :
brouwsel, maaksel, opbrengst, resultaat, schepping, schepsel, uitkomst, voortbrengsel, vrucht
rendement (zn) :
baat, effect, gewin, oogst, opbrengst, profijt, resultaat, vrucht, winst
verdienste (zn) :
gage, honorarium, inkomen, loon, opbrengst, salaris, wedde, winst
vrucht (zn) :
ooft, opbrengst, product, resultaat, voortbrengsel
recette (zn) :
ontvangst, ontvangsten, opbrengst, provenu
output (zn) :
opbrengst, productie, uitkomst, uitvoer
resultaat (zn) :
opbrengst, product, rendement, vrucht
baat (zn) :
opbrengst, winst
winst (ww) :
baat, baten, debiet, gewin, nut, oogst, opbrengst, profijt, provenu, rendement, resultaat, verdienste, voordeel, vrucht, winstcijfer, winstcijfers

woordverbanden van ‘opbrengst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 384:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c