repercussie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

repercussie (zn) :
wraakactie, wraak, vergelding, revanche, represaille, wraakneming, vergeldingsactie, tegenmaatregel, represaillemaatregel, retorsie, vindicatie
repercussie (zn) :
terugslag, nadelig gevolg, weerslag

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
wraak (zn) :
vergelding, revanche, represaille, repercussie, wraakneming, wrake
weerslag (zn) :
gevolg, reactie, terugslag, repercussie, terugwerking, weerbots
terugslag (zn) :
gevolg, reactie, weerslag, repercussie, weerbots

woordverbanden van ‘repercussie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c