uitwerking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitwerking (zn) :
afloop, effect, uitslag, kracht, gevolg, werking, resultaat, uitkomst, werkzaamheid, invloed, bewerking, voortvloeisel, extensie, uitwerksel, oppuntstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
effect, uitslag, opbrengst, kracht, uitvoering, werking, uitwerking, resultaat, antwoord, nawerking, uitkomst, invloed, nasleep, consequentie, voortvloeisel, weerslag, uitvloeisel, repercussie, uitwerksel
uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
macht (zn) :
gezag, overheersing, greep, kracht, sterkte, uitwerking, heerschappij, stortvloed, invloed, potentie, vermogen, overwicht, force
invloed (zn) :
gezag, effect, druk, greep, stimulans, macht, vat, uitwerking, autoriteit, zeggenschap, gewicht, inwerking, overwicht
werking (zn) :
impact, effect, gevolg, functie, uitwerking, resultaat, invloed, voortvloeisel, uitvloeisel
invulling (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitwerking, interpretatie, duiding
effect (zn) :
kracht, gevolg, werking, uitwerking, resultaat, uitvloeisel
draagwijdte (zn) :
uitwerking, strekking, invloed, reikwijdte, portee
kracht (zn) :
effect, werking, uitwerking, werkzaamheid
invloed (zn) :
gevolg, werking, uitwerking, draagwijdte
werkzaamheid (zn) :
kracht, werking, uitwerking

woordverbanden van ‘uitwerking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c