uitwerking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitwerking (zn) :
afloop, bewerking, effect, extensie, gevolg, invloed, kracht, oppuntstelling, resultaat, uitkomst, uitslag, uitwerksel, voortvloeisel, werking, werkzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
uitkomst (zn) :
afloop, bevinding, conclusie, effect, eind, einde, facit, gevolg, oplossing, output, rendement, resultaat, slot, slotsom, totaal, uitslag, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel, vrucht, werkzaamheid
resultaat (zn) :
afloop, bevinding, consequentie, effect, einduitkomst, gevolg, uitkomst, uitslag, uitwerking, uitwerksel, voortbrengsel, voortvloeisel
macht (zn) :
force, gezag, greep, heerschappij, invloed, kracht, overheersing, overwicht, potentie, sterkte, stortvloed, uitwerking, vermogen
invloed (zn) :
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
werking (zn) :
effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
invulling (zn) :
interpretatie, uitwerking, duiding, lezing, opvatting, voorstelling
effect (zn) :
gevolg, kracht, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, werking
draagwijdte (zn) :
invloed, portee, reikwijdte, strekking, uitwerking
kracht (zn) :
effect, uitwerking, werking, werkzaamheid
invloed (zn) :
draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking
werkzaamheid (zn) :
kracht, uitwerking, werking

woordverbanden van ‘uitwerking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c