duiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duiding (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitleg, verklaring, interpretatie, toelichting, invulling, zingeving, uitlegging

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
uitleg, reden, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, rekenschap, duiding, explicatie, verduidelijking, uitlegging, exegese
interpretatie (zn) :
lezing, voorstelling, uitleg, expressie, verklaring, invulling, vertolking, duiding, verzinnelijking, uitlegging
voorstelling (zn) :
concept, denkbeeld, idee, gedachte, beeld, conceptie, interpretatie, begrip, invulling, notie, duiding
opvatting (zn) :
lezing, voorstelling, uitleg, interpretatie, invulling, duiding, uitlegging
invulling (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitwerking, interpretatie, duiding

woordverbanden van ‘duiding’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c