duiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duiding (zn) :
interpretatie, invulling, lezing, opvatting, toelichting, uitleg, uitlegging, verklaring, voorstelling, zingeving

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
interpretatie (zn) :
duiding, expressie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, verklaring, vertolking, verzinnelijking, voorstelling
voorstelling (zn) :
beeld, begrip, concept, conceptie, denkbeeld, duiding, gedachte, idee, interpretatie, invulling, notie
opvatting (zn) :
duiding, interpretatie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, voorstelling
invulling (zn) :
interpretatie, uitwerking, duiding, lezing, opvatting, voorstelling

woordverbanden van ‘duiding’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0061 c