rekenschap

als woordenboektrefwoord:

rekenschap:
v. verantwoording, opheldering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
uitleg, reden, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, rekenschap, duiding, explicatie, verduidelijking, uitlegging, exegese
verantwoording (zn) :
verplichting, rekenschap, verantwoordelijkheid, responsabiliteit, aansprakelijkheid
verantwoording (zn) :
rekenschap, rechtvaardiging
reden (zn) :
rekenschap

woordverbanden van ‘rekenschap’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het in alle bijzonderheden blootleggen onzer handelingen voor hem, die het recht heeft ze te kennen of er een oordeel over uit te spreken. Rekenschap heeft de ruimste beteekenis, en wordtt met betrekking tot iedere handeling gebezigd; rekening ziet uitsluitend op het beheer van toevertrouwde gelden. In de uitdrukking rekening en verantwoording doen geeft verantwoording te kennen, dat men de gedane uitgaven behoorlijk toelicht, en de eventueel voorhanden gelden overgeeft, ten gevolge waarvan men van alle verdere verantwoordelijkheid ten opzichte van het gevoerde beheer wordt ontslagen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 130:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c