verantwoording

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verantwoording (zn) :
aansprakelijkheid, rekenschap, responsabiliteit, verantwoordelijkheid, verplichting
verantwoording (zn) :
rechtvaardiging, rekenschap

als synoniem van een ander trefwoord:

verantwoordelijkheid (zn) :
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
rechtvaardiging (zn) :
apologie, justificatie, verantwoording, verdediging, wettiging
rekening (zn) :
verantwoording

woordverbanden van ‘verantwoording’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

rekenschap, rekening, verantwoording

Het in alle bijzonderheden blootleggen onzer handelingen voor hem, die het recht heeft ze te kennen of er een oordeel over uit te spreken. Rekenschap heeft de ruimste beteekenis, en wordtt met betrekking tot iedere handeling gebezigd; rekening ziet uitsluitend op het beheer van toevertrouwde gelden. In de uitdrukking rekening en verantwoording doen geeft verantwoording te kennen, dat men de gedane uitgaven behoorlijk toelicht, en de eventueel voorhanden gelden overgeeft, ten gevolge waarvan men van alle verdere verantwoordelijkheid ten opzichte van het gevoerde beheer wordt ontslagen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 130:

rekening, rekenschap, verantwoording

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c