plicht

als woordenboektrefwoord:

plicht:
m. (-en), een zedelijk moeten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

plicht (zn) :
last, officium, opdracht, taak, verplichting

als synoniem van een ander trefwoord:

verantwoordelijkheid (zn) :
aansprakelijkheid, pakkie-an, plicht, responsabiliteit, taak, toerekeningsvatbaarheid, verantwoording, zorg
taak (zn) :
huiswerk, opdracht, opgaaf, missie, pensum, plicht, verplichting, werkstuk, zending
verplichting (zn) :
last, noodzaak, obligatie, opdracht, plicht, schuld, taak, verbintenis, zorg
taak (zn) :
functie, opdracht, opgave, plicht, zaak

woordverbanden van ‘plicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 106:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

plicht
recht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c