functie

als woordenboektrefwoord:

functie:
v. (...tiën, -s), taak, werkkring; in functie treden, een betrekking aanvaarden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

functie (zn) :
ambt, baan, beroep, betrekking, bezigheid, dienst, job, officie, officium, plaats, positie, post, rol, taak, waardigheid, werk, werkzaamheid
functie (zn) :
activiteit, verrichting, werking
functie (zn) :
hoedanigheid, kwaliteit
functie (zn) :
betekenis
functie (zn) :
waarde

als synoniem van een ander trefwoord:

bezigheid (zn) :
activiteit, affaire, ambacht, arbeid, bedrijvigheid, beroep, beslommering, dienst, emplooi, functie, inspanning, karweitje, occupatie, verrichting, werk, werkkring, werkzaamheid
werk (zn) :
ambt, arbeid, baan, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, emplooi, functie, job, karwei, klus, officie, officium, positie, taak, werkzaamheid
betrekking (zn) :
aanstelling, ambt, arbeidsplaats, baan, beroep, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, officie, officium, plaats, positie, post, werk, werkkring
beroep (zn) :
ambacht, ambt, bedrijf, betrekking, bezigheid, functie, occupatie, professie, referte, stiel, vak, werkzaamheden, werkzaamheid
dienst (zn) :
ambt, ambtsuitoefening, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, dienstverrichting, functie, werk
waarde (zn) :
belang, betekenis, bruikbaarheid, functie, gewicht, gewichtigheid, importantie, merite, nut, significantie
ambt (zn) :
bediening, beroep, betrekking, dienst, emplooi, functie, officie, officium, positie, post, quaestuur
positie (zn) :
aanstelling, ambt, arbeidsplaats, baan, betrekking, dienstbetrekking, functie, job, post, rang
post (zn) :
aanstelling, ambt, arbeidsplaats, baan, benoeming, betrekking, dienstbetrekking, functie, job
werking (zn) :
effect, functie, gevolg, impact, invloed, resultaat, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
hoedanigheid (zn) :
aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat
baan (zn) :
aanstelling, betrekking, functie, job, plaats, post, stiel, werk, werkkring
plaats (zn) :
ambt, arbeidsplaats, baan, betrekking, functie, job, post, rang, stand
werkzaamheid (zn) :
activiteit, arbeid, bezigheid, functie, verrichting
taak (zn) :
functie, opdracht, opgave, plicht, zaak
kwaliteit (zn) :
functie, hoedanigheid, waardigheid
zetel (zn) :
functie, plaats, zitting
waardigheid (zn) :
ambt, functie, rang
rol (zn) :
functie

woordverbanden van ‘functie’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c