eigenschap

als woordenboektrefwoord:

eigenschap:
v. (-pen), kenmerk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eigenschap (zn) :
attribuut, feature, hoedanigheid, karakteristiek, kenmerk, kenteken, propriëteit
eigenschap (zn) :
karaktertrek, kwaliteit

als synoniem van een ander trefwoord:

kenmerk (zn) :
eigenaardigheid, eigenheid, eigenschap, feature, hoedanigheid, karakteristiek, kwaliteit, propriëteit
hoedanigheid (zn) :
aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat
kenteken (zn) :
blijk, eigenschap, kenmerk, merkwaardigheid, teken
trek (zn) :
eigenschap, karaktertrek, neiging, trekje
kwaliteit (zn) :
capaciteit, eigenschap, talent
feature (zn) :
eigenschap, kenmerk

woordverbanden van ‘eigenschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

hoedanigheid, eigenschap

Wat aan iets eigen is of het kenmerkt.

Is het kenmerkende meer toevallig aan de zelfstandigheid eigen, dan spreekt men van hoedanigheid; is dat kenmerkende aan het bestaan der zelfstandigheid noodwendig verbonden, dus van blijvenden aard, dan gebruikt men eigenschap. Als een blad papier dik of dun, goed beschrijfbaar, geel of wit is, zijn dat hoedanigheden; men kan immers deze hoedanigheden anders maken, zonder dat de stof ophoudt papier te zijn. Postpapier is beschrijfbaar, dit is een eigenschap er van, immers zonder die „hoedanigheid" zou het postpapier niet kunnen dienen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 76:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c