persoonlijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

persoonlijkheid (zn) :
eigenheid, identiteit, inborst, individualiteit, karakter, personaliteit
persoonlijkheid (zn) :
figuur, mens, persoon

als synoniem van een ander trefwoord:

karakter (zn) :
aard, cachet, complexie, denkwijze, geaardheid, geest, gemoed, gestel, inborst, natuur, persoonlijkheid, signatuur, temperament, wezen
natuur (zn) :
aanleg, aard, complexie, geaardheid, gestel, inborst, karakter, neiging, persoonlijkheid, profiel, temperament, type, wezen, zijn
persoon (zn) :
eenling, enkeling, individu, mens, particulier, persoonlijkheid, sterveling, wezen, ziel
identiteit (zn) :
eigenheid, individualiteit, personaliteit, persoonlijkheid, zelf
figuur (zn) :
individu, mens, persoon, persoonlijkheid, sterveling, ziel
zijn (zn) :
aard, natuur, persoonlijkheid, wezen
ego (zn) :
identiteit, ik, persoonlijkheid
personaliteit (zn) :
karakter, persoonlijkheid

woordverbanden van ‘persoonlijkheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord / voornaamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c