persoonlijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

persoonlijkheid (zn) :
karakter, identiteit, eigenheid, inborst, personaliteit, individualiteit
persoonlijkheid (zn) :
persoon, figuur, mens

als synoniem van een ander trefwoord:

karakter (zn) :
wezen, persoonlijkheid, aard, geest, denkwijze, natuur, signatuur, temperament, geaardheid, gestel, gemoed, cachet, inborst, complexie
natuur (zn) :
zijn, type, wezen, persoonlijkheid, aanleg, aard, profiel, karakter, neiging, temperament, geaardheid, gestel, inborst, complexie
persoon (zn) :
wezen, persoonlijkheid, enkeling, ziel, sterveling, eenling, mens, individu, particulier
identiteit (zn) :
zelf, persoonlijkheid, eigenheid, personaliteit, individualiteit
figuur (zn) :
persoonlijkheid, persoon, ziel, sterveling, mens, individu
zijn (zn) :
wezen, persoonlijkheid, aard, natuur
ego (zn) :
ik, persoonlijkheid, identiteit
personaliteit (zn) :
persoonlijkheid, karakter

woordverbanden van ‘persoonlijkheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord / voornaamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c