gemoed

als woordenboektrefwoord:

gemoed:
o. (-eren), inborst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gemoed (zn) :
binnenste, gevoel, geweten, hart, innerlijk, ziel

als synoniem van een ander trefwoord:

karakter (zn) :
aard, cachet, complexie, denkwijze, geaardheid, geest, gemoed, gestel, inborst, natuur, persoonlijkheid, signatuur, temperament, wezen
gevoel (zn) :
affect, gemoed, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, gezindheid, hart, ontroering, sensibiliteit, sentiment, stemming, zin
gevoelen (zn) :
aandoening, affect, emotie, gemoed, gevoel, gewaarwording, sensatie
innerlijk (zn) :
binnenste, gemoed, hart, psyche, wezen, zelf, ziel
hart (zn) :
binnenste, gemoed, gevoel, innerlijk, ziel
ziel (zn) :
animus, geest, gemoed, innerlijk, psyche
temperament (zn) :
aard, gemoed, natuur
boezem (zn) :
gemoed, hart, kern

woordverbanden van ‘gemoed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

boezem, borst, gemoed, hart

Deze drie woorden duiden in figuurlijken zin de plaats aan, waar zich het uitgangspunt van het menschelijk gemoeds- on gevoelsleven bevindt. Boezem, als de zachtere uitdrukking, wordt figuurlijk bij voorkeur in die spreekwijzen gebezigd, die het denkbeeld meebrengen van koesteren, voeden. Bij hart, gemoed en borst heeft men meer de aandoening van het gemoed op het oog; in het eerste geval let men meer op het gevoelige, op het spontane,in het laatste op de kracht. Een mensch in zijn boezem koesteren. Zijn boezem lucht geven. Daarentegen zegt men: zich met de borst op iets toeleggen; tegen de borst stuiten. Het ligt hem na aan het hart. Zijn hart uitstorten. In iemands gemoed lezen. Naar zijn gemoed te werk gaan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 76:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 195:

geest, gemoed, hart, ziel

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gemoed
uiterlijk

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c