aandoening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aandoening (zn):
affect, bewogenheid, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, ontroering, sentiment, vertedering
aandoening (zn):
euvel, gebrek, krankheid, kwaal, ongemak, ongesteldheid, ontsteking, stoornis, ziekte
aandoening (zn):
kwelling

als synoniem van een ander trefwoord:

emotie (zn) :
aandoening, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, getroffenheid, gevoel, gevoelen, gevoelsaandoening, ontroering, sentiment, vertedering
affectie (zn) :
aandoening, genegenheid, ingenomenheid, liefde, sympathie, toegenegenheid, warmte
gewaarwording (zn) :
aandoening, beleving, ervaring, gevoel, indruk, ontdekking, perceptie, sensatie
gevoelen (zn) :
aandoening, affect, emotie, gemoed, gevoel, gewaarwording, sensatie
kwaal (zn) :
aandoening, euvel, gebrek, klacht, ongemak, stoornis, ziekte
ontroering (zn) :
aandoening, alteratie, emotie, getroffenheid, vertedering
stoornis (zn) :
aandoening, afwijking, gebrek, kwaal, ziekte
ziekte (zn) :
aandoening, krankheid, kwaal, ongesteldheid
klacht (zn) :
aandoening, kwaal, ongemak, probleem
ongemak (zn) :
aandoening, gebrek, kwaal, stoornis
gebrek (zn) :
aandoening, kwaal, ziekte

woordverbanden van ‘aandoening’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandoening, gevoel, gewaarwording

Aandoening — gevoel — gewaarwording. Elke indruk, dien het lichaam of de ziel ontvangt is eene aandoening; gevoel is het gevolg van dien indruk. Die indruk tot bewustzijn gebracht is eene gewaarwording. Beide laatste komen zeer dicht bij elkaar, maar gevoel is algemeener en wordt van alle soorten van indruk gezegd, terwijl gewaarwording bij voorkeur ziet op een gevoel, dat men bij zich zelven waarneemt en dat min of meer plotseling en tijdelijk is, terwijl gevoel meer van blijvenden aard is. Met betrekking tot het lichaam wordt aandoening altijd van ziekelijke prikkels gezegd: aandoening van de long; van den geest gezegd beteekent aandoening ook gemoedsbeweging: hij was zijne aandoening niet meester. Het gevoel van dankbaarheid verdrong spoedig de onaangename gewaarwording door het ervaren zijner onmacht ontstaan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0021 c