aandoening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aandoening (zn) :
affect, bewogenheid, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, ontroering, sentiment, vertedering
aandoening (zn) :
euvel, gebrek, krankheid, kwaal, ongemak, ongesteldheid, ontsteking, stoornis, ziekte
aandoening (zn) :
kwelling

als synoniem van een ander trefwoord:

emotie (zn) :
aandoening, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, getroffenheid, gevoel, gevoelen, gevoelsaandoening, ontroering, sentiment, vertedering
affectie (zn) :
aandoening, genegenheid, ingenomenheid, liefde, sympathie, toegenegenheid, warmte
gewaarwording (zn) :
aandoening, beleving, ervaring, gevoel, indruk, ontdekking, perceptie, sensatie
gevoelen (zn) :
aandoening, affect, emotie, gemoed, gevoel, gewaarwording, sensatie
kwaal (zn) :
aandoening, euvel, gebrek, klacht, ongemak, stoornis, ziekte
ontroering (zn) :
aandoening, alteratie, emotie, getroffenheid, vertedering
stoornis (zn) :
aandoening, afwijking, gebrek, kwaal, ziekte
ziekte (zn) :
aandoening, krankheid, kwaal, ongesteldheid
klacht (zn) :
aandoening, kwaal, ongemak, probleem
ongemak (zn) :
aandoening, gebrek, kwaal, stoornis
gebrek (zn) :
aandoening, kwaal, ziekte

woordverbanden van ‘aandoening’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandoening, gevoel, gewaarwording

Elke indruk, dien het lichaam of de ziel ontvangt is eene aandoening; gevoel is het gevolg van dien indruk. Die indruk tot bewustzijn gebracht is eene gewaarwording. Beide laatste komen zeer dicht bij elkaar, maar gevoel is algemeener en wordt van alle soorten van indruk gezegd, terwijl gewaarwording bij voorkeur ziet op een gevoel, dat men bij zich zelven waarneemt en dat min of meer plotseling en tijdelijk is, terwijl gevoel meer van blijvenden aard is. Met betrekking tot het lichaam wordt aandoening altijd van ziekelijke prikkels gezegd: aandoening van de long; van den geest gezegd beteekent aandoening ook gemoedsbeweging: hij was zijne aandoening niet meester. Het gevoel van dankbaarheid verdrong spoedig de onaangename gewaarwording door het ervaren zijner onmacht ontstaan.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c