genegenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genegenheid (zn) :
affect, affectie, liefde, sympathie, vriendschap, warmte
genegenheid (zn) :
geneigdheid, lust, neiging

als synoniem van een ander trefwoord:

neiging (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, drang, genegenheid, geneigdheid, genie, inclinatie, liefhebberij, lust, overhelling, sentiment, tendens, toegenegenheid, trek, trend, vocatie, voorkeur, zin, zucht
lust (zn) :
aandrift, ambitie, animo, begeerte, drift, gading, genegenheid, geneigdheid, genie, goesting, libido, meug, neiging, trek, verlangen, vocatie, zin, zinnigheid
gunst (zn) :
faveur, genade, genegenheid, gunstbewijs, hoffelijkheid, instemming, sympathie, vriendelijkheid
affectie (zn) :
aandoening, genegenheid, ingenomenheid, liefde, sympathie, toegenegenheid, warmte
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
liefde (zn) :
affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie
warmte (zn) :
affect, gastvrijheid, genegenheid, hartelijkheid, sympathie
tederheid (zn) :
genegenheid, innigheid, liefde, teergevoeligheid, zwak
geneigdheid (zn) :
genegenheid, inclinatie, neiging, tendens, tendentie
hart (zn) :
genegenheid, gezindheid, liefde

woordverbanden van ‘genegenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 475:

neiging, genegenheid

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 303:

vriendschap, genegenheid

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

genegenheid
antipathie

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c