steun

als woordenboektrefwoord:

steun:
m. (en), stut; (fig.) hulp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

steun (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, toevlucht, medewerking, bescherming, assistentie, bijstand, hulp, ruggensteun, bevordering, support, rugsteun, adhesie, hulpbetoon, geruststelling, bemoediging
steun (zn) :
tegemoetkoming, bijstand, dop, subsidie, uitkering, werkloosheidsuitkering, volksverzekering, vervangingsinkomen, stempelgeld, sociale verzekering
steun (zn) :
ondersteuning, leuning, steunpunt, houvast, drager, steunpilaar, onderstel, schoor, stut, schraag, versteviging, steunsel, onderwerk, steunder
steun (zn) :
troost, houvast, hulp, baat, soelaas, heul
steun (zn) :
sympathie, zegen, goedkeuring
steun (zn) :
toeverlaat

als synoniem van een ander trefwoord:

ondersteuning (zn) :
hulpverlening, medewerking, noodhulp, bescherming, steun, bijstand, hulp, steunpilaar, subsidie, support, handreiking, stut, diaconie, hulpbetoon, schraging, bemoediging, backing, onderstand
hulp (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, medewerking, assistentie, steun, bijstand, subsidie, handreiking, hulpbetoon, onderstand
bijval (zn) :
toestemming, enthousiasme, applaus, instemming, waardering, steun, succes, goedkeuring, toejuiching
toeverlaat (zn) :
toevlucht, bescherming, steun, zekere factor, redding, heil, rots in de branding
sympathie (zn) :
warmte, instemming, waardering, steun, genegenheid, bijval, goedvinden, adhesie
houvast (zn) :
greep, steunpunt, vat, steun, ruggensteun, grip, vastigheid, aanknopingspunt
bijstand (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, assistentie, steun, hulp, hulpbetoon
uitkomst (zn) :
oplossing, steun, bijstand, hulp, redding, uitweg, uitkom
steunpilaar (zn) :
ondersteuning, steun, support, bemoediging
zegen (zn) :
aanmoediging, steun, bijstand, goedkeuring
rots (zn) :
rotsblok, toevlucht, steun, toeverlaat
drager (zn) :
steun, pijler, staander, schoor, stut
assistentie (zn) :
medewerking, steun, bijstand, hulp
goedkeuring (zn) :
sympathie, steun, bijval, adhesie
bevordering (zn) :
opbouw, steun, ontwikkeling
troost (zn) :
toevlucht, steun, soelaas
draagvlak (zn) :
ondersteuning, steun
adhesie (zn) :
instemming, steun
protectie (zn) :
steun, voorspraak
dekking (zn) :
steun

woordverbanden van ‘steun’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c