steun

als woordenboektrefwoord:

steun:
m. (en), stut; (fig.) hulp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

steun (zn) :
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
steun (zn) :
bijstand, dop, sociale verzekering, stempelgeld, subsidie, tegemoetkoming, uitkering, vervangingsinkomen, volksverzekering, werkloosheidsuitkering
steun (zn) :
drager, houvast, leuning, ondersteuning, onderstel, onderwerk, schoor, schraag, steunder, steunpilaar, steunpunt, steunsel, stut, versteviging
steun (zn) :
baat, houvast, heul, hulp, soelaas, troost
steun (zn) :
goedkeuring, sympathie, zegen
steun (zn) :
toeverlaat

als synoniem van een ander trefwoord:

ondersteuning (zn) :
backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
hulp (zn) :
assistentie, bijstand, handreiking, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, onderstand, ondersteuning, steun, subsidie
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
toeverlaat (zn) :
bescherming, heil, redding, rots in de branding, steun, toevlucht, zekere factor
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
houvast (zn) :
aanknopingspunt, greep, grip, ruggensteun, steun, steunpunt, vastigheid, vat
bijstand (zn) :
assistentie, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, ondersteuning, steun
uitkomst (zn) :
bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg
steunpilaar (zn) :
bemoediging, ondersteuning, steun, support
zegen (zn) :
aanmoediging, bijstand, goedkeuring, steun
rots (zn) :
rotsblok, steun, toeverlaat, toevlucht
drager (zn) :
pijler, schoor, staander, steun, stut
assistentie (zn) :
bijstand, hulp, medewerking, steun
goedkeuring (zn) :
adhesie, bijval, steun, sympathie
bevordering (zn) :
ontwikkeling, opbouw, steun
troost (zn) :
soelaas, steun, toevlucht
draagvlak (zn) :
ondersteuning, steun
adhesie (zn) :
instemming, steun
protectie (zn) :
steun, voorspraak
dekking (zn) :
steun

woordverbanden van ‘steun’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c