steun

als woordenboektrefwoord:

steun:
m. (en), stut; (fig.) hulp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

steun (zn):
adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
steun (zn):
bijstand, dop, sociale verzekering, stempelgeld, subsidie, tegemoetkoming, uitkering, vervangingsinkomen, volksverzekering, werkloosheidsuitkering
steun (zn):
drager, houvast, leuning, ondersteuning, onderstel, onderwerk, schoor, schraag, steunder, steunpilaar, steunpunt, steunsel, stut, versteviging
steun (zn):
baat, houvast, heul, hulp, soelaas, troost
steun (zn):
goedkeuring, sympathie, zegen
steun (zn):
toeverlaat

als synoniem van een ander trefwoord:

ondersteuning (zn) :
backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
hulp (zn) :
assistentie, bijstand, handreiking, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, onderstand, ondersteuning, steun, subsidie
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
toeverlaat (zn) :
bescherming, heil, redding, rots in de branding, steun, toevlucht, zekere factor
sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte
houvast (zn) :
aanknopingspunt, greep, grip, ruggensteun, steun, steunpunt, vastigheid, vat
bijstand (zn) :
assistentie, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, ondersteuning, steun
uitkomst (zn) :
bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg
steunpilaar (zn) :
bemoediging, ondersteuning, steun, support
zegen (zn) :
aanmoediging, bijstand, goedkeuring, steun
rots (zn) :
rotsblok, steun, toeverlaat, toevlucht
drager (zn) :
pijler, schoor, staander, steun, stut
assistentie (zn) :
bijstand, hulp, medewerking, steun
goedkeuring (zn) :
adhesie, bijval, steun, sympathie
bevordering (zn) :
ontwikkeling, opbouw, steun
troost (zn) :
soelaas, steun, toevlucht
draagvlak (zn) :
ondersteuning, steun
protectie (zn) :
steun, voorspraak
adhesie (zn) :
instemming, steun
dekking (zn) :
steun

woordverbanden van ‘steun’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0028 c