stijl

als woordenboektrefwoord:

stijl:
m. (-en), schrijf-, schilder-, bouwtrant.
stijl:
m. (-en), stut, pilaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stijl (zn) :
genre, schrijfstijl, schrijftrant, schrijfwijze, taalgebruik, trant, verhaaltrant, verteltrant, woordkeus
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
stijl (zn) :
deurpost, paal, post, spijl, stander, steunpaal, stut, zuil
stijl (zn) :
chic, distinctie, elegantie, klasse, uiterlijk
stijl (zn) :
design, vormgeving

als synoniem van een ander trefwoord:

houding (zn) :
allure, attitude, gedrag, gedraging, gedragslijn, gesteldheid, habitus, handelwijze, ingesteldheid, instelling, manieren, mentaliteit, opstelling, optreden, standpunt, stijl, tournure
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
wijze (zn) :
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
cachet (zn) :
distinctie, klasse, stijl, voornaamheid
model (zn) :
coupe, pasvorm, snit, stijl, vormgeving
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
schrijfwijze (zn) :
schrijfstijl, schrijftrant, stijl
post (zn) :
deurpost, deurstijl, paal, stijl
smaak (zn) :
kunstzin, schoonheidszin, stijl
chic (zn) :
elegantie, stijl, verfijning
pen (zn) :
schrijftrant, stijl
schriftuur (zn) :
schrijfstijl, stijl
design (zn) :
stijl, vormgeving
genre (zn) :
stijl

woordverbanden van ‘stijl’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Stijl in de beteekenis van schrijfwijze ziet uitsluitend op zinbouw en woordenkeus, en is van het onderwerp afhankelijk; schrijftrant is meer de eigenaardige wijze van inkleeding der gedachten, die het gevolg is van de persoonlijkheid der schrijvers. Beide worden echter dikwijls voor elkander gebruikt. Hij heeft een onderhoudenden schrijftrant, maar zijn stijl is ver van onberispelijk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 179:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c