stijl

als woordenboektrefwoord:

stijl:
m. (-en), schrijf-, schilder-, bouwtrant.
stijl:
m. (-en), stut, pilaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stijl (zn) :
woordkeus, taalgebruik, schrijfstijl, genre, trant, verteltrant, verhaaltrant, schrijfwijze, schrijftrant
stijl (zn) :
aanpak, smaak, houding, opstelling, manier, manier van doen, wijs, wijze, modus, attitude, habitus
stijl (zn) :
post, deurpost, zuil, paal, spijl, stut, steunpaal, stander
stijl (zn) :
uiterlijk, klasse, elegantie, chic, distinctie
stijl (zn) :
vormgeving, design

als synoniem van een ander trefwoord:

houding (zn) :
gedrag, manieren, optreden, opstelling, standpunt, instelling, stijl, mentaliteit, gesteldheid, attitude, allure, gedraging, handelwijze, habitus, gedragslijn, ingesteldheid, tournure
aanpak (zn) :
opstelling, benadering, manier, stijl, wijs, wijze, modus, trant
wijze (zn) :
aanpak, vorm, manier, methode, stijl, voet, modus, trant
manier (zn) :
aanpak, vorm, methode, stijl, wijs, wijze, trant
cachet (zn) :
stijl, klasse, distinctie, voornaamheid
model (zn) :
vormgeving, stijl, pasvorm, coupe, snit
trant (zn) :
aard, manier, stijl, wijs, wijze, genre
schrijfwijze (zn) :
stijl, schrijfstijl, schrijftrant
post (zn) :
deurpost, stijl, paal, deurstijl
smaak (zn) :
stijl, schoonheidszin, kunstzin
chic (zn) :
stijl, elegantie, verfijning
pen (zn) :
stijl, schrijftrant
schriftuur (zn) :
stijl, schrijfstijl
design (zn) :
vormgeving, stijl
genre (zn) :
stijl

woordverbanden van ‘stijl’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Stijl in de beteekenis van schrijfwijze ziet uitsluitend op zinbouw en woordenkeus, en is van het onderwerp afhankelijk; schrijftrant is meer de eigenaardige wijze van inkleeding der gedachten, die het gevolg is van de persoonlijkheid der schrijvers. Beide worden echter dikwijls voor elkander gebruikt. Hij heeft een onderhoudenden schrijftrant, maar zijn stijl is ver van onberispelijk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 179:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c