Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


instelling

als woordenboektrefwoord:

instelling:
v. (-en), inrichting; vaststelling ; stichting, gesticht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instelling (zn):
afstelling, afstemming, belangenorganisatie, belangenvereniging, bourgeoisie, denkwijs, denkwijze, etablissement, opzetting, spirit, sportbond
instelling (zn):
dienst, genootschap, gesticht, inrichting, instantie, instituut, lichaam, orgaan, organisatie, stichting
instelling (zn):
attitude, geesteshouding, gezindheid, houding, ingesteldheid, mentaliteit, standpunt
instelling (zn):
invoering, oprichting, vaststelling
instelling (zn):
ordinantie, statuut, verordening

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
houding (zn) :
allure, attitude, gedrag, gedraging, gedragslijn, gesteldheid, habitus, handelwijze, ingesteldheid, instelling, manieren, mentaliteit, opstelling, optreden, standpunt, stijl, tournure
organisatie (zn) :
behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming
lichaam (zn) :
apparaat, college, corps, genootschap, instantie, instelling, maatschappij, orgaan, organisatieorganisme, stichting, vereniging
dienst (zn) :
afdeling, agentuur, bureau, bureel, diensttak, inrichting, instelling, instituut, kantoor, organisatie, overheidsinstantie
instantie (zn) :
afdeling, apparaat, autoriteit, bureau, instelling, lichaam, macht, orgaan, organisatie
mentaliteit (zn) :
denkwijs, denkwijze, geestesgesteldheid, geesteshouding, houding, instelling, spirit
geestesgesteldheid (zn) :
geestestoestand, houding, instelling, mentaliteit, zielsgesteldheid
bureau (zn) :
bureel, dienst, instelling, kantoor, politiebureau
instituut (zn) :
centrum, genootschap, instelling, kostschool
ethos (zn) :
instelling, levenshouding, mentaliteit
inrichting (zn) :
centrum, gesticht, instelling, tehuis
gezindheid (zn) :
houding, instelling, mentaliteit
moraal (zn) :
instelling, karakter, moreel
orgaan (zn) :
instelling, lichaam
configuratie (zn) :
instelling
fabriek (zn) :
instelling

woordverbanden van ‘instelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

gesticht:
gebouw, instelling
inrichting:
instelling
instelling:
inrichting, stichting, gesticht, opstelling, gebouw (niet: aard, neiging)
stichting:
instelling

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevel, last, order, eis, wenk, gebod, besluit, wet, instelling, statuut, reglement, ordonnantie

BEVEL, LAST, ORDER, EISCH, WENK, GEBOD, BESLUIT, WET, INSTELLING, STATUUT, REGLEMENT, ORDONNANTIE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 167.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0029 c