instelling

als woordenboektrefwoord:

instelling:
v. (-en), inrichting; vaststelling ; stichting, gesticht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instelling (zn) :
sportbond, denkwijze, etablissement, spirit, opzetting, bourgeoisie, denkwijs, belangenvereniging, belangenorganisatie, afstemming, afstelling
instelling (zn) :
stichting, inrichting, lichaam, instantie, dienst, instituut, organisatie, gesticht, genootschap, orgaan
instelling (zn) :
houding, standpunt, mentaliteit, attitude, gezindheid, ingesteldheid, geesteshouding
instelling (zn) :
oprichting, invoering, vaststelling
instelling (zn) :
verordening, statuut, ordinantie

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
houding (zn) :
gedrag, manieren, optreden, opstelling, standpunt, instelling, stijl, mentaliteit, gesteldheid, attitude, allure, gedraging, handelwijze, habitus, gedragslijn, ingesteldheid, tournure
organisatie (zn) :
samenstelling, opzet, compositie, behandeling, stelsel, instelling, vorming, regeling, systeem, schikking, structuur, ordening, structurering, rangschikking
lichaam (zn) :
stichting, maatschappij, instantie, college, vereniging, instelling, genootschap, apparaat, orgaan, corps, organisatieorganisme
dienst (zn) :
inrichting, kantoor, afdeling, instituut, instelling, organisatie, bureau, agentuur, bureel, overheidsinstantie, diensttak
instantie (zn) :
lichaam, afdeling, macht, instelling, organisatie, autoriteit, apparaat, orgaan, bureau
mentaliteit (zn) :
houding, instelling, denkwijze, spirit, denkwijs, geesteshouding, geestesgesteldheid
geestesgesteldheid (zn) :
houding, instelling, mentaliteit, zielsgesteldheid, geestestoestand
bureau (zn) :
kantoor, dienst, instelling, bureel, politiebureau
instituut (zn) :
centrum, instelling, kostschool, genootschap
ethos (zn) :
instelling, mentaliteit, levenshouding
inrichting (zn) :
centrum, instelling, gesticht, tehuis
gezindheid (zn) :
houding, instelling, mentaliteit
moraal (zn) :
instelling, karakter, moreel
orgaan (zn) :
lichaam, instelling
configuratie (zn) :
instelling
fabriek (zn) :
instelling

woordverbanden van ‘instelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

gesticht:
gebouw, instelling
inrichting:
instelling
instelling:
inrichting, stichting, gesticht, opstelling, gebouw (niet: aard, neiging)
stichting:
instelling

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 167:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c