samenstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

samenstelling (zn) :
compositie, compositum, constructie, inrichting, opbouw, structuur, synthese, vorming
samenstelling (zn) :
compilatie, mix, mengsel
samenstelling (zn) :
compositum

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinding (zn) :
aaneenschakeling, aaneenvoeging, aanhechting, aankoppeling, aansluiting, band, binding, bundeling, coherentie, cohesie, combinatie, compound, conjunctie, connectie, copulatie, dam, junctie, junctuur, koppeling, relatie, samenhang, samenkoppeling, samenstelling, samensmelting, samenvoeging, schakel, schakeling, verband, vereniging, vervlechting
organisatie (zn) :
behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming
inrichting (zn) :
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
vorming (zn) :
formatie, maak, ontwikkeling, oprichting, opvoeding, organisatie, samenstelling, scholing, stichting, vervaardiging
compositie (zn) :
compositum, opbouw, organisatie, samenstelling, structuur
structuur (zn) :
bouw, compositie, opbouw, profiel, samenstelling, vorm
synthese (zn) :
opbouw, samensmelting, samenstelling, verbinding
opbouw (zn) :
samenstelling, synthese
compositum (zn) :
samenstelling
gestel (zn) :
samenstelling

woordverbanden van ‘samenstelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c