vorming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vorming (zn) :
samenstelling, stichting, formatie, organisatie, opvoeding, ontwikkeling, oprichting, scholing, vervaardiging, maak
vorming (zn) :
educatie, opleiding, opvoeding, ontwikkeling
vorming (zn) :
ontstaan

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
voortgang, gang, bloei, vooruitgang, loop, beschaving, evolutie, groei, opvoeding, vorming, beweging, verloop, trend, geschiedenis, beloop, civilisatie, wasdom, ontplooiing, ontwikkelingsgang
organisatie (zn) :
samenstelling, opzet, compositie, behandeling, stelsel, instelling, vorming, regeling, systeem, schikking, structuur, ordening, structurering, rangschikking
samenstelling (zn) :
opbouw, inrichting, compositie, constructie, vorming, synthese, structuur, compositum
opleiding (zn) :
onderwijs, educatie, vorming, opvoeding, training, les, scholing, onderricht, lering
scholing (zn) :
educatie, opleiding, oefening, vorming, training
educatie (zn) :
onderwijs, beschaving, vorming, opvoeding
constructie (zn) :
inrichting, bouw, aanleg, vorming
formatie (zn) :
vorming, schepping

woordverbanden van ‘vorming’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c