vorming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vorming (zn) :
formatie, maak, ontwikkeling, oprichting, opvoeding, organisatie, samenstelling, scholing, stichting, vervaardiging
vorming (zn) :
educatie, ontwikkeling, opleiding, opvoeding
vorming (zn) :
ontstaan

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
organisatie (zn) :
behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming
samenstelling (zn) :
compositie, compositum, constructie, inrichting, opbouw, structuur, synthese, vorming
opleiding (zn) :
educatie, lering, les, onderricht, onderwijs, opvoeding, scholing, training, vorming
scholing (zn) :
educatie, oefening, opleiding, training, vorming
educatie (zn) :
beschaving, onderwijs, opvoeding, vorming
constructie (zn) :
aanleg, bouw, inrichting, vorming
formatie (zn) :
schepping, vorming

woordverbanden van ‘vorming’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c