ontplooiing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
uitbouw (zn) :
expansie, groei, ontplooiing, ontwikkeling, schaalvergroting, uitbreiding, vergroting
bloei (zn) :
groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht
exploitatie (zn) :
gebruik, ontplooiing, toepassing
uitzetting (zn) :
ontplooiing, spanning

woordverbanden van ‘ontplooiing’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c