ontplooiing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
ontwikkeling (zn) :
voortgang, gang, bloei, vooruitgang, loop, beschaving, evolutie, groei, opvoeding, vorming, beweging, verloop, trend, geschiedenis, beloop, civilisatie, wasdom, ontplooiing, ontwikkelingsgang
uitbouw (zn) :
uitbreiding, groei, vergroting, ontwikkeling, expansie, schaalvergroting, ontplooiing
bloei (zn) :
groei, ontwikkeling, vlucht, ontplooiing
exploitatie (zn) :
gebruik, toepassing, ontplooiing
uitzetting (zn) :
spanning, ontplooiing

woordverbanden van ‘ontplooiing’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c