aanwas

als woordenboektrefwoord:

aanwas:
m. (-sen), vermeerdering; aangroeiing.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanwas (zn) :
aangroeiing, aanslibbing, accres, groei, toename, toeneming, vergroting, vermeerdering, aangroei, uitbreiding, stijging

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
accres (zn) :
aangroei, aanwas, increment, stijging, toename, toeneming, vermeerdering
uitbreiding (zn) :
aangroei, aanwas, groei
aanslibbing (zn) :
aanwas

woordverbanden van ‘aanwas’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Langzame uitbreiding van land aan een loopend water gelegen. Aanspoeling ziet alleen op de wijze van uitbreiding; aanwas stelt den nieuw gevormden grond voor als eene vergrooting van den reeds vroeger bestaanden; aanslibbing (aanslijking) ziet op de stof, waaruit de aanspoeling of aanwas zich gevormd heeft. De geheele grietenij Het Bilt is eene aanslibbing. Wanneer de aanslibbing aan den mond eener rivier zeewaarts ligt en uit klei bestaat, noemt men deze gronden gorzen; zijn de aanslibbingen banken, in zee gelegen, of strand buitendijks, voornamelijk kleiachtigen grond bevattend, dan heeten zij schorren.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 427:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c