toeneming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
aanwas (zn) :
uitbreiding, toename, groei, vergroting, stijging, aangroei, vermeerdering, toeneming, aanslibbing, aangroeiing, accres
accres (zn) :
toename, stijging, aangroei, aanwas, vermeerdering, toeneming, increment
aangroei (zn) :
toename, toeneming

woordverbanden van ‘toeneming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toeneming
afneming

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0124 nc