vermeerdering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
aanwas (zn) :
aangroeiing, aanslibbing, accres, groei, toename, toeneming, vergroting, vermeerdering, aangroei, uitbreiding, stijging
uitbreiding (zn) :
expansie, extensie, toename, uitdijing, uitleg, uitzetting, vergroting, vermeerdering, verruiming
accres (zn) :
aangroei, aanwas, increment, stijging, toename, toeneming, vermeerdering
verhoging (zn) :
stijging, toename, toeslag, vergroting, vermeerdering, versterking
versterking (zn) :
intensivering, toename, verheviging, vermeerdering, verscherping
stijging (zn) :
toename, verhoging, vermeerdering

woordverbanden van ‘vermeerdering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 427:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c