vermeerdering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
aanwas (zn) :
uitbreiding, toename, groei, vergroting, stijging, aangroei, vermeerdering, toeneming, aanslibbing, aangroeiing, accres
uitbreiding (zn) :
toename, uitleg, uitzetting, vergroting, extensie, expansie, uitdijing, verruiming, vermeerdering
accres (zn) :
toename, stijging, aangroei, aanwas, vermeerdering, toeneming, increment
verhoging (zn) :
toeslag, toename, vergroting, stijging, versterking, vermeerdering
versterking (zn) :
toename, verscherping, vermeerdering, verheviging, intensivering
stijging (zn) :
verhoging, toename, vermeerdering

woordverbanden van ‘vermeerdering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 427:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c