stijging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stijging (zn) :
verhoging, toename, vermeerdering
stijging (zn) :
opstijging, opklimming, rijzing

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
aanwas (zn) :
uitbreiding, toename, groei, vergroting, stijging, aangroei, vermeerdering, toeneming, aanslibbing, aangroeiing, accres
progressie (zn) :
voortgang, schot, vooruitgang, vordering, stijging, voortschrijding, opklimming
helling (zn) :
daling, stijging, hellend vlak, glooiing, talud, schuinte, steilte, valling
accres (zn) :
toename, stijging, aangroei, aanwas, vermeerdering, toeneming, increment
verhoging (zn) :
toeslag, toename, vergroting, stijging, versterking, vermeerdering
explosie (zn) :
verhoging, toename, stijging, explosieve groei

woordverbanden van ‘stijging’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c