stijging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stijging (zn) :
toename, verhoging, vermeerdering
stijging (zn) :
opklimming, opstijging, rijzing

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
aanwas (zn) :
aangroeiing, aanslibbing, accres, groei, toename, toeneming, vergroting, vermeerdering, aangroei, uitbreiding, stijging
progressie (zn) :
opklimming, schot, stijging, voortgang, voortschrijding, vooruitgang, vordering
helling (zn) :
daling, glooiing, hellend vlak, schuinte, steilte, stijging, talud, valling
accres (zn) :
aangroei, aanwas, increment, stijging, toename, toeneming, vermeerdering
verhoging (zn) :
stijging, toename, toeslag, vergroting, vermeerdering, versterking
explosie (zn) :
explosieve groei, stijging, toename, verhoging

woordverbanden van ‘stijging’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c