progressie

als woordenboektrefwoord:

progressie:
v. (-s), opklimming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

progressie (zn):
opklimming, schot, stijging, voortgang, voortschrijding, vooruitgang, vordering

als synoniem van een ander trefwoord:

vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
voortgang (zn) :
loop, progressie, schot, voortzetting, vooruitgang, vordering
vordering (zn) :
progressie, verbetering, vooruitgang

woordverbanden van ‘progressie’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

progressie
regressie

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c