daling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vermindering (zn) :
achteruitgang, afneming, afslag, aftrek, afzwakking, daling, inkrimping, korting, matiging, mindering, reductie, verkleining, verkorting, verlaging, versmalling, verval, verzachting, verzwakking
reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
val (zn) :
achteruitgang, daling, instorting, ineenstorting, neergang, ondergang, teleurgang, teloorgang, tenondergang, terugval, verlaging, verval
helling (zn) :
daling, glooiing, hellend vlak, schuinte, steilte, stijging, talud, valling
verlies (zn) :
daling, derving, gebrek, gemis, nadeel, perte, schade, tekort
verlaging (zn) :
afslag, beperking, daling, reductie, vermindering
afname (zn) :
daling, vermindering

woordverbanden van ‘daling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

val:
daling

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c