verkleining

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vermindering (zn) :
daling, verval, afslag, verlaging, aftrek, achteruitgang, korting, reductie, mindering, matiging, afneming, verzwakking, verzachting, afzwakking, versmalling, inkrimping, verkorting, verkleining
reductie (zn) :
afname, beperking, daling, afslag, vermindering, verlaging, korting, mindering, verkleining, terugbrenging, prijsvermindering, inkrimping, slinking

woordverbanden van ‘verkleining’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c