achteruitgang

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

achteruitgang (zn) :
val, verval, vermindering, inzinking, verloop, recessie, teruggang, decadentie, regressie, teloorgang, teleurgang
achteruitgang (zn) :
verval, bederf, degeneratie, verwording, verslechtering
achteruitgang (zn) :
achterdeur
achteruitgang (zn) :
ondergang

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
val, verval, einde, verwoesting, dood, achteruitgang, bederf, verloop, instorting, bankroet, verderf, ontreddering, teloorgang, debacle, ruïnering, verderfenis, subversie, tenondergang, teleurgang, ineenstorting
vermindering (zn) :
daling, verval, afslag, verlaging, aftrek, achteruitgang, korting, reductie, mindering, matiging, afneming, verzwakking, verzachting, afzwakking, versmalling, inkrimping, verkorting, verkleining
val (zn) :
daling, ondergang, verval, terugval, verlaging, achteruitgang, instorting, neergang, teloorgang, tenondergang, teleurgang, ineenstorting
verval (zn) :
afname, val, vermindering, achteruitgang, verloop, verloedering, aftakeling, neergang, subversie
teloorgang (zn) :
ondergang, val, nederlaag, verval, achteruitgang, aftakeling, neergang, verwording, teleurgang
inzinking (zn) :
verval, depressie, achteruitgang, instorting, verzwakking, verslapping
verloop (zn) :
ondergang, verval, achteruitgang, aftakeling, neergang, teruggang
bederf (zn) :
achteruitgang, ontaarding, verslechtering
teruggang (zn) :
terugval, achteruitgang, verslechtering
slijtage (zn) :
verval, achteruitgang, aftakeling
terugslag (zn) :
terugval, achteruitgang
inzinking (zn) :
achteruitgang, baisse

woordverbanden van ‘achteruitgang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

achteruitgang:
verzwakking, vermindering, afneming, inzinking, verval, verloop, bederf
bederf:
achteruitgang
verloop:
verandering, achteruitgang, verval, verzwakking
verval:
achteruitgang, bederf

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achteruitgang
vooruitgang

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c