achteruitgang

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
achteruitgang (zn) :
bederf, degeneratie, verslechtering, verval, verwording
achteruitgang (zn) :
achterdeur
achteruitgang (zn) :
ondergang

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
vermindering (zn) :
achteruitgang, afneming, afslag, aftrek, afzwakking, daling, inkrimping, korting, matiging, mindering, reductie, verkleining, verkorting, verlaging, versmalling, verval, verzachting, verzwakking
val (zn) :
achteruitgang, daling, instorting, ineenstorting, neergang, ondergang, teleurgang, teloorgang, tenondergang, terugval, verlaging, verval
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
teloorgang (zn) :
achteruitgang, aftakeling, nederlaag, neergang, ondergang, teleurgang, val, verval, verwording
inzinking (zn) :
achteruitgang, depressie, instorting, verslapping, verval, verzwakking
verloop (zn) :
achteruitgang, aftakeling, neergang, ondergang, teruggang, verval
bederf (zn) :
achteruitgang, ontaarding, verslechtering
teruggang (zn) :
achteruitgang, terugval, verslechtering
slijtage (zn) :
achteruitgang, aftakeling, verval
terugslag (zn) :
achteruitgang, terugval
inzinking (zn) :
achteruitgang, baisse

woordverbanden van ‘achteruitgang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

achteruitgang:
verzwakking, vermindering, afneming, inzinking, verval, verloop, bederf
bederf:
achteruitgang
verloop:
verandering, achteruitgang, verval, verzwakking
verval:
achteruitgang, bederf

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achteruitgang
vooruitgang

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c