verderf

als woordenboektrefwoord:

verderf:
o. ondergang.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
bederf (zn) :
ontaarding, ontbinding, rot, rotheid, rotting, verderf, verdorvenheid, verrotting, verval, vervuiling
pest (zn) :
doodklap, ondergang, verderf

woordverbanden van ‘verderf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bederf, verderf, verrotting

BEDERF, VERDERF, VERROTTING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 219.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in het verderf storten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c