bederf

als woordenboektrefwoord:

bederf:
o. verrotting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bederf (zn) :
ontaarding, ontbinding, rot, rotheid, rotting, verderf, verdorvenheid, verrotting, verval, vervuiling
bederf (zn) :
achteruitgang, ontaarding, verslechtering

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
desintegratie (zn) :
bederf, ontbinding, ontbindingsproces, rot, rotting, rottingsproces, verrotting
achteruitgang (zn) :
bederf, degeneratie, verslechtering, verval, verwording
verval (zn) :
bederf, beschadiging, instorting, inzinking, ondergang
ontbinding (zn) :
bederf, rotting, sepsis, verrotting
corruptie (zn) :
bederf, bedorvenheid, rotheid
rot (zn) :
bederf, verrotting

woordverbanden van ‘bederf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bederf, verrotting

Zoowel bij het substantief als bij het werkwoord heeft men het oog op stoffen, die overgaan tot ontbinding. Bij bederf is het nog niet zoo ver gekomen als bij verrotting. Niet alle zaken kunnen tot verrotting overgaan, al bederven zij; sommige toch drogen in en vallen uiteen. In overdrachtelijken zin is alleen bederf in gebruik om aan te duiden, dat iets minder goed of slecht wordt. In dezen zin kan ook bederven van personen gebruikt worden: de jongen is door zijn omgang met hen geheel bedorven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 219:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c