bederven

als woordenboektrefwoord:

bederven:
(bedierf, bedorven), onbruikbaar worden; verknoeien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bederven (ww) :
verpesten, verknallen, verzieken, verknoeien, verprutsen, ontsieren, ondermijnen, vergallen, verknollen, versjteren
bederven (ww) :
verzuren, vergaan, verrotten, rotten, verschalen
bederven (ww) :
verwennen

als synoniem van een ander trefwoord:

ondermijnen (ww) :
slopen, bederven, uitputten, breken, verzwakken, beschadigen, aantasten, uithollen, aanvreten, tornen aan, morrelen aan, ondergraven
verknoeien (ww) :
verdraaien, verminken, verpesten, bederven, verknallen, verprutsen, verhaspelen, verhakkelen, verbroddelen, verknollen, verbrodden
aantasten (ww) :
bederven, raken, beschadigen, schaden, schenden, benadelen, ondermijnen, aanvreten, deren, ondergraven, havenen
verpieteren (ww) :
bederven, aftakelen, verwelken, wegkwijnen, verleppen, wegteren, verkommeren, zieltogen, verkwijnen
vergaan (ww) :
bederven, sterven, verrotten, verweren, verteren, vermolmen
verpesten (ww) :
bederven, verknallen, verzieken, verknoeien, vergallen
ruïneren (ww) :
verwoesten, bederven, vernietigen, stukmaken
mismaken (ww) :
verpesten, bederven, vervormen, ontsieren
schiften (ww) :
bederven, kabbelen, stremmen, kartelen
corrumperen (ww) :
bederven, aantasten, perverteren
verbasteren (ww) :
bederven, ontaarden, degenereren
verzieken (ww) :
verpesten, bederven, versjteren
vervalsen (ww) :
bederven, perverteren
verhakkelen (ww) :
bederven, verknoeien
besmetten (ww) :
verpesten, bederven
aansteken (ww) :
bederven
krenken (ww) :
bederven
verwennen (ww) :
bederven

woordverbanden van ‘bederven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bederven, verrotten

Zoowel bij het substantief als bij het werkwoord heeft men het oog op stoffen, die overgaan tot ontbinding. Bij bederf is het nog niet zoo ver gekomen als bij verrotting. Niet alle zaken kunnen tot verrotting overgaan, al bederven zij; sommige toch drogen in en vallen uiteen. In overdrachtelijken zin is alleen bederf in gebruik om aan te duiden, dat iets minder goed of slecht wordt. In dezen zin kan ook bederven van personen gebruikt worden: de jongen is door zijn omgang met hen geheel bedorven.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0066 c