bederven

als woordenboektrefwoord:

bederven:
(bedierf, bedorven), onbruikbaar worden; verknoeien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bederven (ww) :
ondermijnen, ontsieren, vergallen, verknallen, verknoeien, verknollen, verpesten, verprutsen, versjteren, verzieken
bederven (ww) :
rotten, vergaan, verrotten, verschalen, verzuren
bederven (ww) :
verwennen

als synoniem van een ander trefwoord:

ondermijnen (ww) :
aantasten, aanvreten, bederven, beschadigen, breken, morrelen aan, ondergraven, slopen, tornen aan, uithollen, uitputten, verzwakken
verknoeien (ww) :
bederven, verbroddelen, verbrodden, verdraaien, verhakkelen, verhaspelen, verknallen, verknollen, verminken, verpesten, verprutsen
aantasten (ww) :
aanvreten, bederven, benadelen, beschadigen, deren, havenen, ondergraven, ondermijnen, raken, schaden, schenden
verpieteren (ww) :
aftakelen, bederven, verkommeren, verkwijnen, verleppen, verwelken, wegkwijnen, wegteren, zieltogen
vergaan (ww) :
bederven, sterven, vermolmen, verrotten, verteren, verweren
verpesten (ww) :
bederven, vergallen, verknallen, verknoeien, verzieken
ruïneren (ww) :
bederven, stukmaken, vernietigen, verwoesten
mismaken (ww) :
bederven, ontsieren, verpesten, vervormen
schiften (ww) :
bederven, kabbelen, kartelen, stremmen
corrumperen (ww) :
aantasten, bederven, perverteren
verbasteren (ww) :
bederven, degenereren, ontaarden
verzieken (ww) :
bederven, verpesten, versjteren
vervalsen (ww) :
bederven, perverteren
verhakkelen (ww) :
bederven, verknoeien
besmetten (ww) :
bederven, verpesten
aansteken (ww) :
bederven
krenken (ww) :
bederven
verwennen (ww) :
bederven

woordverbanden van ‘bederven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bederven, verrotten

Zoowel bij het substantief als bij het werkwoord heeft men het oog op stoffen, die overgaan tot ontbinding. Bij bederf is het nog niet zoo ver gekomen als bij verrotting. Niet alle zaken kunnen tot verrotting overgaan, al bederven zij; sommige toch drogen in en vallen uiteen. In overdrachtelijken zin is alleen bederf in gebruik om aan te duiden, dat iets minder goed of slecht wordt. In dezen zin kan ook bederven van personen gebruikt worden: de jongen is door zijn omgang met hen geheel bedorven.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0178 nc