raken

als woordenboektrefwoord:

raken:
(geraakt), treffen ; bereiken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

raken (ww) :
ontroeren, roeren, meeslepen, aandoen, aangrijpen, toucheren, frapperen
raken (ww) :
treffen, roeren, aanraken, aantikken, beroeren, toucheren
raken (ww) :
grenzen aan, geraken tot, reiken tot
raken (ww) :
stoten, slaan, beuken
raken (ww) :
betreffen, aangaan
raken (ww) :
belanden, geraken

als synoniem van een ander trefwoord:

slaan (ww) :
treffen, knallen, uithalen, stoten, vechten, stompen, meppen, mishandelen, rammen, raken, timmeren, smakken, klappen geven, beuken, straffen, hameren, stampen, neuken, knuppelen, turven, hengsten, afranselen, afrossen, kwakken, ranselen, kastijden, keilen, geselen, houwen, kleunen, petsen, op de broek geven, pekken, rammeien
beledigen (ww) :
kwetsen, uitschelden, raken, schenden, krenken, toucheren, schofferen, grieven, beschimpen, honen, smaden, met voeten treden, affronteren
aantasten (ww) :
bederven, raken, beschadigen, schaden, schenden, benadelen, ondermijnen, aanvreten, deren, ondergraven, havenen
aandoen (ww) :
treffen, raken, ontroeren, roeren, aangrijpen, vertederen, beroeren, toucheren, emotioneren
gelden (ww) :
raken, meespelen, betreffen, spelen, heersen, aangaan, doelen op, aanbelangen
bewegen (ww) :
treffen, raken, ontroeren, roeren, aandoen, aangrijpen, beroeren
aankomen (ww) :
raken, aanraken, aantikken, zitten aan, beroeren, toucheren
roeren (ww) :
treffen, raken, ontroeren, aandoen, toucheren, vermurwen
betreffen (ww) :
treffen, raken, slaan op, gelden, aangaan, aanbelangen
aangaan (ww) :
raken, betreffen, gelden, bekommeren, aanbelangen
grijpen (ww) :
raken, meesleuren, scheppen, aanrijden
schieten (ww) :
treffen, vangen, raken, doodschieten
aankomen (ww) :
treffen, raken, inslaan, neerkomen
toucheren (ww) :
treffen, raken, roeren, aanraken
treffen (ww) :
slaan, raken, aanslaan
aantikken (ww) :
raken, aanraken
grenzen (ww) :
raken

woordverbanden van ‘raken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De beide eerste woorden zijn alleen in den 3den persoon enkelv. tegenw. tijd in gebruik na de woorden wat, zoover en zooveel. Zij zijn deftiger dan aangaan en betreffen, en drukken meer uit, dat een of ander belang of voordeel met de zaak gemoeid is. Wat mij aanbelangt, kunt ge uw gang gaan. Tusschen betreffen en aangaan bestaat geen verschil, dan alleen dat met aangaan het denkbeeld van persoonlijke deelneming verbonden is. Dat betreft u niet, d. i. de zaak is niet gezegd of gedaan met het oog op u; dat gaat u niet aan, gij hebt geen reden om u de zaak aan te trekken, uw belang is er niet mede gemoeid. Gemeenzamer en dikwijls met eene bijgedachte van toorn, is raken: Wat raakt u dat? In een ontkennenden zin is het zelfs plat. Dat raakt u niet.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Met iets te maken hebben.

Aangaan onderstelt, dat ons belang er mee gemoeid is, evengoed als van een ander. Wacht, ik zal goed luisteren, want wat de spreker daar zegt, gaat ook mij aan. Loop maar door, het gaat jou niet aan. Betreffen is als 't ware meer een treffen, een mikken, een raken op iemand, al schijnen ook anderen bedoeld: Die vermaning betreft mij. (Wat de spreker daar zegt, gaat niet anderen aan, maar bepaaldelijk mij; hij vermaant mij persoonlijk, al zegt hij het niet uitdrukkelijk.) Raken is de platte uitdrukking voor aangaan: Raakt jou dat? Dat raakt je niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 12:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 10:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

raken
missen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c