schokken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schokken (ww):
aanstoot geven, in de war brengen, kwetsen, ontroeren, verpletteren
schokken (ww):
hobbelen, horten, hotsen, schommelen, schudden, snokken, stoten
schokken (ww):
aangrijpen, choqueren, ontredderen
schokken (ww):
betalen, dokken, opdokken
schokken (ww):
aantasten, ondergraven

als synoniem van een ander trefwoord:

schommelen (ww) :
bengelen, deinen, heen en weer gaan, schokken, schudden, slingeren, waggelen, wankelen, wiebelen, wiegelen, wiegen, zwaaien
ontroeren (ww) :
aandoen, bewegen, emotioneren, pakken, roeren, schokken, treffen, vertederen
schudden (ww) :
beven, heen en weer bewegen, horten, schokken, schommelen, stoten, vibreren
dokken (ww) :
afschuiven, betalen, schokken, schuiven
horten (ww) :
botsen, schokken, schudden, stoten
stoten (ww) :
haperen, horten, schokken, stokken
stoten (ww) :
bonzen, botsen, schokken, stuiten
hobbelen (ww) :
hotsen, schokken, stoten, wippen
verpletteren (ww) :
schokken, terneerslaan

woordverbanden van ‘schokken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandoen, roeren, schokken, treffen

Aandoen — roeren — schokken — treffen. Aandoen is het teweegbrengen van een gevoel van droefheid, van medelijden, soms ook van vreugde. Treffen is sterker dan aandoen; ook bij verwondering kan men getroffen, dat is meer dan enkel aangedaan worden. Een nog dieper indruk wordt te kennen gegeven door roeren, dat een aandoen, een treffen aanduidt, gepaard met eene innige gemoedsbeweging. Door schokken wordt hetzelfde uitgedrukt, doch tevens gewezen op het plotselinge en onverwachte van den teweeggebrachten indruk. De predikant sprak een hartelijk woord, dat vele zijner hoorders aandeed. Het verhaal van den dood des veldheers heeft de gemoederen getroffen, geroerd, ja geschokt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
aandoen, treffen, roeren, schokken

153. Aandoen — treffen — roeren — schokken.

Meer of minder sterk op het gemoed, inwerken.

Aandoen wijst op het teweegbrengen van een gevoel van droefheid of van medelijden; soms ook van vreugde.

Bij het afscheid was hij zeer aangedaan. Deze hulde deed den jubilaris zoo aan, dat hij niets kon zeggen.

Treffen is sterker, daar liet als een schot dieper in ons gemoed doordringt. Het was treffend te zien, hoezeer de gelukkige moeder den redder van haar kind met dankbetuigingen overlaadde.

Roeren is een aandoen, dat in ons binnenste de teederste snaren aanroert; het is dus inniger dan aandoen. De omstanders waren getroffen, toen zij zagen, hoe roerend de moeder den redder van kind dankte.

Schokken duidt aan, dat men plotseling als door een schok getroffen of geroerd wordt; het heeft dus altijd eenigszins de bijgedachte van schrik. De plotselinge dood van haar vader heeft haar diep geschokt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
schok

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.0138 nc