horten

als woordenboektrefwoord:

horten:
(hortte, gehort), stoten; niet gelukken ; haperen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

horten (ww):
botsen, schokken, schudden, stoten
horten (ww):
blijven steken, haperen

als synoniem van een ander trefwoord:

haperen (ww) :
aarzelen, hakkelen, hokken, horten, mankeren, schelen, schorten, stamelen, stokken, stoten, weifelen
schudden (ww) :
beven, heen en weer bewegen, horten, schokken, schommelen, stoten, vibreren
schokken (ww) :
hobbelen, horten, hotsen, schommelen, schudden, snokken, stoten
haperen (ww) :
blijven steken, haken, horten, sputteren
stoten (ww) :
haperen, horten, schokken, stokken

woordverbanden van ‘horten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 259:

horten, stoten

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c