roeren

als woordenboektrefwoord:

roeren:
(geroerd), in beweging brengen ; aanraken; treffen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

roeren (ww) :
treffen, raken, ontroeren, aandoen, toucheren, vermurwen
roeren (ww) :
mengen, omroeren, doorroeren
roeren (ww) :
bewegen

als synoniem van een ander trefwoord:

bewegen (ww) :
verplaatsen, voortbewegen, roeren, trillen, gaan, aandrijven, verschuiven, verroeren, zich roeren, moveren, tijgen, verwikken
aandoen (ww) :
treffen, raken, ontroeren, roeren, aangrijpen, vertederen, beroeren, toucheren, emotioneren
mengen (ww) :
samenvoegen, vermengen, roeren, beslaan, mixen, husselen, omroeren, mêleren, mengelen
ontroeren (ww) :
schokken, treffen, pakken, roeren, bewegen, aandoen, vertederen, emotioneren
raken (ww) :
ontroeren, roeren, meeslepen, aandoen, aangrijpen, toucheren, frapperen
bewegen (ww) :
treffen, raken, ontroeren, roeren, aandoen, aangrijpen, beroeren
treffen (ww) :
ontroeren, roeren, aandoen, aangrijpen, toucheren, frapperen
raken (ww) :
treffen, roeren, aanraken, aantikken, beroeren, toucheren
toucheren (ww) :
treffen, raken, roeren, aanraken

woordverbanden van ‘roeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aandoen is het teweegbrengen van een gevoel van droefheid, van medelijden, soms ook van vreugde. Treffen is sterker dan aandoen; ook bij verwondering kan men getroffen, dat is meer dan enkel aangedaan worden. Een nog dieper indruk wordt te kennen gegeven door roeren, dat een aandoen, een treffen aanduidt, gepaard met eene innige gemoedsbeweging. Door schokken wordt hetzelfde uitgedrukt, doch tevens gewezen op het plotselinge en onverwachte van den teweeggebrachten indruk. De predikant sprak een hartelijk woord, dat vele zijner hoorders aandeed. Het verhaal van den dood des veldheers heeft de gemoederen getroffen, geroerd, ja geschokt.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Meer of minder sterk op het gemoed, inwerken.

Aandoen wijst op het teweegbrengen van een gevoel van droefheid of van medelijden; soms ook van vreugde.

Bij het afscheid was hij zeer aangedaan. Deze hulde deed den jubilaris zoo aan, dat hij niets kon zeggen.

Treffen is sterker, daar liet als een schot dieper in ons gemoed doordringt. Het was treffend te zien, hoezeer de gelukkige moeder den redder van haar kind met dankbetuigingen overlaadde.

Roeren is een aandoen, dat in ons binnenste de teederste snaren aanroert; het is dus inniger dan aandoen. De omstanders waren getroffen, toen zij zagen, hoe roerend de moeder den redder van kind dankte.

Schokken duidt aan, dat men plotseling als door een schok getroffen of geroerd wordt; het heeft dus altijd eenigszins de bijgedachte van schrik. De plotselinge dood van haar vader heeft haar diep geschokt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 249:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c