aanraken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanraken (ww) :
aanroeren, aanstoten, beroeren, betasten, komen aan, toucheren, zitten aan
aanraken (ww) :
aanroeren, aanstippen

als synoniem van een ander trefwoord:

betasten (ww) :
aanraken, bepotelen, bevingeren, bevoelen, gevoelen, palperen, potelen, voelen
aankomen (ww) :
aanraken, beroeren, raken, toucheren, zitten aan, aantikken
raken (ww) :
aanraken, aantikken, beroeren, roeren, toucheren, treffen
toucheren (ww) :
aanraken, raken, roeren, treffen
aanslaan (ww) :
aanraken, aantikken
aanroeren (ww) :
aanraken, beroeren
zitten aan (ww) :
aanraken, betasten
tasten (ww) :
aanraken, voelen
aantikken (ww) :
aanraken, raken
toucheren (ww) :
aanraken

woordverbanden van ‘aanraken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De hand slaan aan de oppervlakte van iemand of van iets. Aan raken, aanroeren en aankomen beteekenen niets meer dan de hand aan iets brengen, hetwelk bij aanraken onwillekeurig kan geschieden, maar bij aanroeren niet. Aanroeren veronderstelt veelal het veroorzaken van eene beweging in het aangeroerde. Eene teedere snaar aanroeren. Betasten is van verschillende zijden al grijpende iets uitwendig aanroeren, met het doel om zich door den tastzin bekend te maken met het uitwendige. De blinde betastte het voorwerp om te weten wat hem gegeven was. Bevoelen beteekent hetzelfde maar verschilt in zoover soms van betasten, dat het meer gezegd wordt van het met de handen onderzoeken naar den inwendigen aard van iets.

Figuurlijk opgevat drukken zij uit dat iets terloops vermeld wordt. Aanroeren is meer opzettelijk iets in 't voorbijgaan vermelden, even gewag van iets maken. Aanraken wordt gebruikt, wanneer men met of zonder opzet iets terloops vermeldt, dat licht onaangenaamheid zou kunnen geven als het besproken werd. Het veronderstelt korter vermelding dan aanroeren, terwijl aanstippen nog korter is, en hierbij elke mogelijke uitweiding vermeden wordt. Bekende feiten behoeft men slechts even aan te stippen. Netelige kwesties raakt niemand gaarne aan. De twistpunten werden niet verder aangeroerd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 47:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c