gewagen

als woordenboektrefwoord:

gewagen:
(gewaagd), melding maken van.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
vastleggen, opgeven, berichten, opnemen, aankondigen, verkondigen, verslaan, publiceren, melden, melding maken van, zeggen, rapporteren, beschrijven, uitspreken, noemen, vernoemen, declareren, aangeven, aanstippen, relateren, bekendmaken, afkondigen, meedelen, ter sprake brengen, proclameren, optekenen, reppen van, reppen over, annonceren, notifiëren, gewag maken van, notificeren, gewagen
melden (ww) :
vertellen, opgeven, doorgeven, berichten, signaleren, verslaan, rapporteren, aanmelden, aangeven, seinen, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewagen
aangeven (ww) :
schetsen, aanwijzen, te kennen geven, laten zien, wijzen, verklaren, rapporteren, tonen, markeren, aanduiden, beduiden, indiceren, gewag maken van, gewagen
rapporteren (ww) :
opgeven, berichten, verkondigen, verslaan, melden, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewag maken, gewagen
proclameren (ww) :
aankondigen, uitroepen, bekendmaken, afkondigen, annonceren, gewagen

woordverbanden van ‘gewagen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 277:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c