rapporteren

als woordenboektrefwoord:

rapporteren:
(gerapporteerd), verslag geven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rapporteren (ww) :
opgeven, berichten, verkondigen, verslaan, melden, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewag maken, gewagen
rapporteren (ww) :
aanbrengen, overbrengen

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
vastleggen, opgeven, berichten, opnemen, aankondigen, verkondigen, verslaan, publiceren, melden, melding maken van, zeggen, rapporteren, beschrijven, uitspreken, noemen, vernoemen, declareren, aangeven, aanstippen, relateren, bekendmaken, afkondigen, meedelen, ter sprake brengen, proclameren, optekenen, reppen van, reppen over, annonceren, notifiëren, gewag maken van, notificeren, gewagen
bekendmaken (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, laten weten, publiceren, te kennen, rapporteren, omroepen, openbaar maken, declareren, openbaren, mededelen, rondbazuinen, afkondigen, ter kennis brengen, annonceren, laten doorschemeren, ruchtbaar maken
berichten (ww) :
aankondigen, melden, rapporteren, kennis geven van, doen uitkomen, mededelen, verslag uitbrengen, verwittigen, relateren, meedelen, op de hoogte stellen van, op de hoogte brengen van
beschrijven (ww) :
schetsen, vertellen, afbeelden, afspiegelen, tekenen, schilderen, rapporteren, schrijven, opschrijven, aftekenen, omschrijven, typeren, afschilderen, portretteren, kenschetsen
melden (ww) :
vertellen, opgeven, doorgeven, berichten, signaleren, verslaan, rapporteren, aanmelden, aangeven, seinen, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewagen
aangeven (ww) :
schetsen, aanwijzen, te kennen geven, laten zien, wijzen, verklaren, rapporteren, tonen, markeren, aanduiden, beduiden, indiceren, gewag maken van, gewagen
aanbrengen (ww) :
verlinken, rapporteren, verklappen, klikken, overbrengen, verklikken, verraden, aangeven, denunciëren
opgeven (ww) :
inschrijven, melden, rapporteren, aanmelden, noemen, opnoemen, registreren, bekendmaken
overbrengen (ww) :
doorgeven, rapporteren, mededelen, meedelen, overleveren, overbrieven, oververtellen
aangeven (ww) :
verlinken, rapporteren, aanbrengen, verklikken, verraden, denunciëren, denonceren

woordverbanden van ‘rapporteren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rapporteren
verzwijgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c