rapporteren

als woordenboektrefwoord:

rapporteren:
(gerapporteerd), verslag geven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rapporteren (ww) :
berichten, gewag maken, gewagen, melden, opgeven, rapport uitbrengen, verkondigen, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen
rapporteren (ww) :
aanbrengen, overbrengen

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
bekendmaken (ww) :
aankondigen, afkondigen, annonceren, berichten, declareren, laten doorschemeren, laten weten, mededelen, omroepen, openbaar maken, openbaren, publiceren, rapporteren, rondbazuinen, ruchtbaar maken, te kennen, ter kennis brengen, verkondigen
berichten (ww) :
aankondigen, doen uitkomen, kennis geven van, mededelen, meedelen, melden, op de hoogte brengen van, op de hoogte stellen van, rapporteren, relateren, verslag uitbrengen, verwittigen
beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen
melden (ww) :
aangeven, aanmelden, berichten, doorgeven, gewagen, opgeven, rapport uitbrengen, rapporteren, seinen, signaleren, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen, vertellen
aangeven (ww) :
aanduiden, aanwijzen, beduiden, indiceren, gewag maken van, gewagen, markeren, laten zien, rapporteren, schetsen, te kennen geven, tonen, verklaren, wijzen
aanbrengen (ww) :
aangeven, denunciëren, klikken, overbrengen, rapporteren, verklappen, verklikken, verlinken, verraden
opgeven (ww) :
aanmelden, bekendmaken, inschrijven, melden, noemen, opnoemen, rapporteren, registreren
overbrengen (ww) :
doorgeven, mededelen, meedelen, overbrieven, overleveren, oververtellen, rapporteren
aangeven (ww) :
aanbrengen, denonceren, denunciëren, rapporteren, verklikken, verlinken, verraden

woordverbanden van ‘rapporteren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rapporteren
verzwijgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c