vastleggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vastleggen (ww) :
afspreken, beleggen, bepalen, boekstaven, fixeren, formaliseren, neerleggen, op papier zetten, opnemen, opschrijven, opslaan, optekenen, registreren, stipuleren, verhalen, vermelden
vastleggen (ww) :
vastbinden, vastmaken
vastleggen (ww) :
afmeren, meren
vastleggen (ww) :
opsluiten

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
bepalen (ww) :
aanwijzen, bedingen, beklinken, beslissen, besluiten, bestemmen, decreteren, stellen, stipuleren, vastleggen, verordenen, verordineren, voorschrijven
vastmaken (ww) :
bevestigen, binden, fixeren, vastbinden, vasthechten, vastleggen, vastzetten, verbinden, vestigen
formaliseren (ww) :
institutionaliseren, normaliseren, regelen, standaardiseren, vastleggen
schrijven (ww) :
neerkrabbelen, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, vastleggen
opnemen (ww) :
een opname maken, filmen, noteren, optekenen, registreren, vastleggen
registreren (ww) :
aantekenen, boekstaven, opschrijven, optekenen, vastleggen
boekhouden (ww) :
bijhouden, boeken, opschrijven, vastleggen, registreren
vereeuwigen (ww) :
fotograferen, portretteren, uitbeelden, vastleggen
binden (ww) :
vastleggen, verbinden, verenigen, verplichten
boekstaven (ww) :
neerleggen, opschrijven, vastleggen
fixeren (ww) :
bepalen, vastleggen, vaststellen
neerleggen (ww) :
omschrijven, vastleggen
strikken (ww) :
inpalmen, vastleggen
branden (ww) :
vastleggen
opslaan (ww) :
vastleggen

woordverbanden van ‘vastleggen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vastleggen
wissen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c